ИПИ: Велико Търново почти се изравнява по БВП с Русе

   ИПИ: Велико Търново почти се изравнява по БВП с Русе
Публикация   07:25     17 Ноемв, 2022 /     akcent.bg   /     689

   София продължава да е лидер по всички икономически и социални показатели за развитие и да формира над 40% от брутния вътрешен продукт на страната. Кои обаче са областите и общините, които след столицата се представят не по-малко зле и бързо излизат от спада, отчетен по време на пандемията? На този въпрос отговаря новото изследване на ИПИ "Регионални профили 2022.

   Варна запазва лидерството си в северния регион въпреки ударът на пандемията върху туризма. Това е така, защото морският град може да разчита и на добре развитата индустрия в периферията. Със БВП от 7.3 млрд лв. за 2020 г. икономиката на Варна носи малко над ¼ от брутния продукт на цяла Северна България.

   По-слабата свързаност между областните и общинските центрове на Северна България продължават да предопределят до голяма степен и разликата й с Южна България. Той обуславя и почти липсата на големи икономически центрове с изключение на Варна. Все пак има няколко града, които показват обнадеждаващи резултати.

   Велико Търново почти се изравнява по БВП с Русе, показва проучването на ИПИ.  

   Данните от последното преброяване дават и нова картина на демографските харастеристики на общините. Впечатление прави Габрово, който благодарение на развитата си индустрия, се нарежда на едно от челните места (след столицата и още четири от най-големите градове) по доходи и стандарт на живот. Градът е на 6-то място по БВП на човек, с ниско ниво на бедност - 12% от населението при средно 22% за страната, със заетост над средната за страната и с голям дял на пенсионерите с пенсии над линията на бедност. Габрово е един от градовете с висок дял на висшистите в работната сила.

   С висока заетост и образована работна сила се откриява и Велико Търново. Негативен показател обаче е ниският коефициент на демографско заместване на тези два града - много по-малък брой млади хора влизат на пазара на труда в сравнение с тези, които се пенсионират.

   Друг по-малък град, който показва потенциал, е Плевен. Той се откроява с достъпа до добро образование и добра здравна грижа, благодарене най-вече на медицинския университет в този град. В Плевен има и най-голям брой лекари - общопрактикуващи и специалисти, на глава от населението. Както и най-голям брой болнични легла - 11 на 1000 души, при средно за страната под 6, и с това привлича население от други области.

   Видин пък е областта с най-ниски местни данъци, но причината е недобре развитата икономика, която местната власт се опитва да стимулира. За търговия на дребно местния данък за тази година е под 5 лв., при 13 лв. средно за страната  и 20 лв. за София 20 лв.

   Администрацията най-добре работи в Добрич след три от големите градове, показва още проучването. В този град се отчита високо покритие на кадастралната карта - там почти цялата територия е покрита, както и високо ниво на е-управление и услуги на едно гише.

   Търговище е с водещи позиции по показател "ред и сигурност". По принцип малките общини излизат на чело заради по-нисък брой престъпления. В Търговишкия съд има по 5 дела месечно - двойно по-ниско от средното за страната, като се отразява е на бързината на провораздаване.

   Русе се отличава с интензивния си културен живот, който бързо се възстановява след пандемията. В крайдунавския град се отчита най-висок брой посещения на театри, кина, библиотеки след столицата.

По привлечение инвестиции на първо място се нарежда област София. В периферията на столицата се концентрират много индустриални производства и логистични паркове. В тази област се включва и Средногорието с добре развитата си минна индустрия.

Тагове : Русе , Търново , БВП ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha