Вторник, 26 Септември 2023

Министър Шишков: Бях изключително изненадан, че община Русе няма да получи пари от МРРБ за финансиране на общински проекти с 406 млн. лв.

Министър Шишков: Бях изключително изненадан, че община Русе няма да получи пари от МРРБ за финансиране на общински проекти с 406 млн. лв.
Публикация   08:18     06 Окт, 2022 /     akcent.bg   /     480

Около 30-ина общини няма да получат средства

    В интервют пред Mediapool служебният регионален министър Иван Шишков разказва, че старото ръководство на пътната агенция е пуснало зад гърба му обществените поръчки за поддържане на пътищата за следващите 3 години, въпреки че е дал указания да се пуснат бързи поръчки за зимното чистене. "Уволних ръководството веднага", обяснява той.

   Изборите приключиха. При тази конфигурация се очертава скоро да няма редовно правителство и да продължите да управлявате неизвестно още колко време. По този повод имали ли сте среща със служебния премиер Гълъб Донев и с президента Румен Радев?

        Не е имало среща след изборите. Това, което ми беше възложено като приоритет в работата след встъпването ми в длъжност, беше пускането на интерконектора с Гърция, което вече е факт, и зимното почистване на пътищата, защото нямаше започната процедура, а договорите изтичаха на 30 септември.

        Другите задачи, които ми бяха възложени, е да се направи анализ на големите инфраструктурни проекти с цел ускоряване на тяхната реализация, както и всичките проблеми, свързани със законодателството във връзка с изпълнението на Плана за възстановяване и развитие. Смятам, че се справих с поставените задачи и те са изпълнени.

   Енергийното обновяване на жилищния фонд - задача, която редовният кабинет на Кирил Петков не успя да стартира и сега очевидно вие ще дадете началото. Около 1.4 млрд. лева са предвидени за санирането на блокове по Плана за възстановяване и развитие, публикувахте насоките за кандидатстване. Какъв набор от документи ще трябва да подготвят собствениците, за да кандидатстват? Ще им бъдат ли възстановени тези средства?

        През ноември програмата трябва да стартира, защото времето ни притиска. След приключване на общественото обсъждане на насоките за кандидатстване ще може да се каже как ще се администрира целия процес.

        Идеята е одобряването на проектите да става по сходен механизъм, както беше и по Националната програма за обновяване на жилища. Това означава, че кметовете, които са най-близо до хората, ще продължат да одобряват проектите.

        Основната разлика е, че изцяло ще бъдат финансирани с европейски средства проектите, които бъдат одобрени до края на март 2023 г. Тези, които бъдат одобрени след това - до края на 2023 г., ще получат 80% безвъзмездна помощ, като останалите средства ще са за сметка на собствениците на сградата.

        Етажните собствености, за които не стигнаха парите по Националната програма за саниране, сега няма да имат предимство. Те ще трябва да кандидатстват отново, защото по тази програма има нови изисквания за по-висок клас енергийна ефективност и те ще трябва да осъвременят проектната си документация.

        За да получи финансиране, етажната собственост трябва да представи съгласие от всички собственици, технически паспорт и енергийно обследване на сградата. Тези документи те трябва да ги направят за своя сметка. Ако бъдат одобрени за финансиране, след това тези разходи ще им бъдат възстановени.

        Важно е да се знае, че е заложено да има пределни цени за всяка дейност, за да няма злоупотреби и разхищаване на средства.

        След приключването на общественото обсъждане ще е ясно кой ще обяви обществените поръчки за избор на строител, който да изпълни предписаните мерки за енергийна ефективност на сградата. Най-вероятно това ще става от общините съвместно с областните управители. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще упражнява контрол върху дейността. Времето ни притиска и трябва да се действа бързо, защото крайния срок за усвояване на средствата е 2026 г.

  Дни преди изборите - в сряда на Министерски съвет, мина и списъкът с общинските проекти, които МРРБ ще финансира с 406 млн. лв. от бюджета си. Започнахте ли подписването на споразуменията с общините? Ще успее ли местната власт да ги изпълни до края на годината?

        Изчаква се решението на Министерския съвет да бъде публикувано в Държавен вестник и веднага след това ще започне подписването на споразуменията с общините. Със сдружението на общините направихме ясен алгоритъм за получаване на средствата и би трябвало всички общини да са доволни. Всяка една има одобрен проект, с изключение на Карлово, където са два заради щетите от наводнението.

   Около 30-ина общини няма да получат средства. Това става, защото не са представили необходимите документи. Бях изключително изненадан, че сред тях е община Русе. Най-честата трудност пред общините бе представянето на разрешение за строеж. Имаше общини, които представяха презаверено разрешително за строителство по три, четири пъти, което е недопустимо.

        Имаше няколко общини, които в хода на самата процедура, сами промениха желанието си кой проект да бъде финансиран.

Зимното поддържане, както отбелязахте, е един от основните ви приоритети.  Старите договори изтекоха, а нови няма. Какво се случва със зимното поддържане на пътищата?

        Непрекъснато водя разговори с ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Има проведени процедури и избрани изпълнители. Получих уверение от АПИ, че от 6 октомври ще започне подписването на договорите.

        Големият проблем със зимното чистене е, че в решението на Народното събрание за предсрочното прекратяване на договорите за текущ ремонт и поддържане е посочен срок 30 септември. За мен датата е произволно избрана. Трябваше да бъде 30 октомври, защото нямаше открита процедура за избор на фирми и с днешна дата действително имаме проблем. До края на следващата седмица ще имаме новите договори, но те ще са само за 7 месеца - за зимно чистене и при аварийни ситуации.

  Какво правите с четирите области - София, Кюстендил, Пазарджик и Смолян плюс магистрала "Марица", където няма избрани изпълнители, според регистъра на обществените поръчки?

        АПИ са ме уведомили, че за всички области и магистрали има избрани изпълнители. Най-вероятно документите все още не са качени.

  Седем месеца бързо ще минат и напролет отново ще се окажем в същата ситуация - няма да има кой да поддържа пътищата. Кога ще обявите нови обществени поръчки за пътно поддържане.

ръководство на АПИ пусна зад гърба ми обществените поръчки за поддържане на пътищата за следващите 3 години, въпреки че бях дал указания да се пуснат бързи поръчки за зимното чистене.

   Уволних ръководството веднага.

        Обявените обществени поръчки за пътно поддържане за следващите 3 години имаха редица пороци и неслучайно бяха спрени от Комисията за защита на конкуренцията. Те бяха подготвени по времето на предишния министър на регионалното развитие Гроздан Караджов. По тях нямаше яснота какво е основен и какво текущ ремонт. През последните години почти нямаше възлагане за основни ремонти на пътища и всичко минаваше като текущ. Тези текущи ремонти са възлагани с ясното съзнание, че представляват основни. За това тези 3-годишни поръчки ще бъдат прекратени и по най-бързия начин ще бъдат обявени нови.

        Целта е по новите поръчки за пътно поддържане да има ясно разграничение какво е строителство и услуга, кое е текущ ремонт, основен и поддръжка на пътища, какво се разбира под зимно почистване. Ако не бъдат направени тези промени, това означава хаосът да продължи.

   Какво означава поръчките да бъдат пуснати по най-бързия начин? Поставили ли сте срокове кога да се случи това?

        Поставил съм срок до края на седмицата да има яснота как ще стане възлагането. Целта е обществените поръчки за пътно поддържане да бъдат обявени най-късно до края на годината, дори много по-рано бих казал.

        Срокът от 3 години по бъдещите договори нямаме намерение да се променя. И фирмите смятат, че той е оптимален. Това, което трябва да се направи, са нормативни промени основно това какво е текущ и какво основен ремонт на пътищата. Тук определящо е строителството, а не методиката. Тоест, дали има увеличаване на носимоспособността на пътя, промяна в конструкцията, нивелета или габарита на пътя. Този дебат за студеното рециклиране, който се води, е ненужен. Това е една добра технология, която има бъдеще и ще се развива.

  Какво се случва с ремонта на свлачищата? Парите бяха дадени напред - 188 млн. лв. аванси от държавната компания "Автомагистрали" на частни фирми. С днешна дата няма нито един приключил ремонт, а в същото време договорите би трябвало да са изтекли в края на 2021 г. - така поне обясняваше арх. Виолета Комитова миналата година.

        С днешна дата има издадени 7 разрешения за строеж от общо 84 обекта. Анализът, който беше направен, показва, че договорите не са изтекли. Причината - веднъж има договор между АПИ и "Автомагистрали", в който няма посочен срок. След това има договори между "Автомагистрали" и фирмите. В тях е посочено, че срокът за компаниите започва да тече от датата на започване на самото строителство.

        Все още нито едно свлачище няма въведено в експлоатация с т.нар. Акт 16. Единственото укрепено свлачище е това при Рилския манастир, което има издаден Акт 15 (бел.ред. - малко след откриването му то се срути отново).

        През 2021 г. е започнало укрепването на две свлачища, но в края на годината работата е спряна заради зимата и през тази не е работено, по неясни за мен причини. Едното свлачище е при село Козар, община Белене на републикански път Бяла - Ботевград. Другото е по пътя между селата Първенец и Лилково. Разпоредил съм проверка защо не се работи по укрепването на двете свлачища.

  Работят ли въобще в държавната компания "Автомагистрали"? В неделя е било отклонявано цялото движение през Витиня и за камионите, и за леките коли. Кога ще приключат тези прословути ремонти на виадукти и тунели по магистрала "Хемус", които продължават вече осма година?

        Ремонтът на тунел "Витиня" е почти готов. Това, което е проблем и се работи, е виадуктът преди тунела в посока от София към Варна. Поели сме твърд ангажимент двете съоръжения да са готови до края на ноември и движението да бъде пуснато, включително и за тежкотоварния трафик и той да не заобикаля по разбития път.

        За съжаление, целият механизъм на работа на държавата е бил един и същ. Установява се проблем и не се работи. Подобна е ситуацията и със свлачищата на тунел "Железница" на магистрала "Струма". Проблемът е установен през октомври 2020 г. Една година нищо не се е случило. Когато бях заместник-министър на регионалното развитие в края на 2021 г., възложих на АПИ да направи идеен проект. Вече има решение как да бъде укрепено свлачището. Работата е разделена на два етапа. Първият се надяваме да завърши за около 3 месеца. Предвижда се да бъдат изпълнени едни големи пилоти с подпорна стена от 6 метра. Така ще се обезопаси лентата в посока от Гърция към София. Вторият етап ще приключи през следващата година.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още