Днес е : Неделя, 5 Февруари 2023

КЗК установи злоупотреба с господстващо положение на ,,Лукойл,,

Публикация 30 Sep, 2022 / akcent.bg

Компанията прилагала ценова преса спрямо останалите търговци на горива

"Лукойл България" прилага ценова преса спрямо конкурентите си чрез постепенно изменение на ценовите условия при продажбата на едро и премахване отстъпките за закупено количество. Това може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазарите на горива и да засегне интересите на потребителите.

   Това констатира Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) след направено проучване, инициирано от оплаквания на други играчи на пазара на търговия на едро - „ОМВ България“ и „Инса Ойл“,

   На практика КЗК установява злоупотреба с господстващо положение от страна на "Лукойл България".

   Компанията е част от вертикално интегрираната група "Лукойл", която оперира по цялата верига от производството на горива до крайната им реализация и притежава силно развита складова и транспортна инфраструктура, посочва КЗК в прессъобщение. Това представлява конкурентно предимство пред останалите дружества развиващи дейност на пазарите на горива в страната. Дружеството също така притежава висок пазарен дял и е пазарен лидер на пазар на търговия на едро с моторни горива в страната.

   Според Комисията дружеството е прилагало ценова преса спрямо конкурентите си на пазара на едро на моторни горива. Ценова преса е налице, когато разликата между цените на долния пазар на предприятие с господстващо положение и цените на горния пазар, които то фактурира на конкурентите си, е отрицателна, или недостатъчна, за да се покрият специфичните разходи за продажба на продукта на пазара надолу по веригата.

   Според КЗК това поведение на „Лукойл-България“ представлява обща стратегия за ограничаване на търговията на едро на горива в страната, с цел засилване на господстващото му положение на пазара на търговия на едро на горива.

   Поведението представлява злоупотреба с господство, както по националното право, така и съгласно правото на Европейския съюз, тъй като може значително да повлияе върху модела на търговия между държавите членки, посочва КЗК.

   В срок от 60  дни "Лукойл България" има право да представи писмени възражения, съответно становища по предявените твърдения.

   Злоупотреба с господстващо положение е едно от най-строго санкционираните нарушения на антимонополното законодателство. Ако КЗК потвърди констатацията си, глобата за "Лукойл България" ще е 10% от общия оборот за предходната финансова година. 

   Досега през годините антимонополната комисия е правила няколко разследвания на пазара на горива за забранени споразумения и на поведението на "Лукойл" у нас, но те не са водили до някакви констатирани нарушения. 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама