Дискусия на новия инструмент на Европейската комисия Мисия Океан, морета и вода се провежда в Русенския университет

  Дискусия на новия инструмент на Европейската комисия  Мисия Океан, морета и вода се провежда в Русенския университет
Публикация   19 Септ, 2022   /     akcent.bg   /     474
   Днес, 19.09.2022 г., Русенският университет бе посетен от г-жа Андрея Стратинеску, Ръководител на звено “”Иновации, знание и инвестиции” на Генерална Дирекция “Морско дело и рибарство” на Европейската комисия. Посещението бе по покана на Асоциацията на дунавските общини “Дунав” и Русенския университет - Транспортен факултет. Тя бе придружена от д-р Делия Димитру - Директор по климатично въздействие в “Smarter Mobility Soltions Ltd.
 
   На срещата присъстваха Ректорът на Русенския университет - академик Христо Белоев, зам.ректорът по интернационализация и комуникационна политика - доц. д-р Десислава Атанасова, представители на транспортния факултет: проф. д-р Велизара Пенчева и декана на факултета - доц. Д-р Асен Асенов, д-р Мария Цанкова - изпълнителен директор на Асоциацията на Дунавските общини и чл.-кор. Екатерина Бъчварова - Директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН. Институтът е координатор на нов проект за опазване на водите, в който Русенският университет ще партнира.
 
   Цел на посещението е среща с местните заинтересовани страни и дискусия на новия инструмент на Европейската комисия - Мисии и, по-специално Мисия Океан, морета и вода. Мисиите са нов начин да се намерят конкретни решения на някои от най-големите предизвикателства, в конкретния случай, предизвикателствата пред Дунавския басейн. Мисията Океан, морета и вода създава т.н. Lighthouses “фарове”, включително за внедряването на трансформиращи иновативни решения във всички форми - технологични, социални, бизнес, управленски, осигуряващи бърз напредък към постигането на целите на мисията и имащи важно въздействие върху обществото в речните и морските басейни чрез наука и технологии.
 
   След срещата с академичното ръководство на университета, представителите на Европейската комисия продължават дискусиите в Канев център, където ще бъдат създадени експертни групи по темите:
1. Опазване и възстановяване на екосистемите на Дунав и на притоците – иновативни дейности на местните заинтересовани страни, взаимодействия и партньорства; продължителност 75 минути
2. Речен транспорт – речен път и плавателност, пристанища и флот; илюстрации от проекти; продължителност 75 минути
3. Изследвания, иновации и академични практики за устойчива синя икономика; сътрудничество, нужди, дефицити и бариери; продължителност 75 минути
 
   Събитието продължава и утре. Работната група ще се запознае с обекти по поречието на река Дунав в участъка Русе- Силистра. Ще бъдат представени резултатите на Русенския университет от Националната научна програма “Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита” - плавателен съд, задвижван със слънчева енергия и водородна горивна клетка.
Тагове : ЕК , мисия ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha