Днес е : Неделя, 29 Януари 2023

Заплатите - увеличени, реформите - заметени

Публикация 07 Aug, 2022 / Таня Петрова, в-к Сега

Банални размествания в министерствата послужиха като алиби за раздаване на над 300 млн. лв. от хазната

   Когато финансовият министър в първия кабинет на Бойко Борисов - Симеон Дянков, тръгна да прави административна реформа, мнозина го критикуваха, че анализите, върху които стъпва, не са достатъчно подробни и че се изготвя модел, без да има пълна прозрачност за изкривяванията в заплащането по министерствата. От днешна гледна точка сметките при Дянков са направо висша математика. Още от първите си дни правителството в оставка твърди, че провежда някаква реформа в администрацията, за която обаче никой нищо не знае. Министерствата пишат доклади, които никой не е виждал, пенсионират служители и променят правилници. Тези действия обаче са по-скоро разчистване на администрацията и добро алиби властта да раздаде над 300 млн. лв. за увеличение на заплатите на чиновниците под мотото „реформа“.

   Ако се съди по парите, реформата в държавната администрация вече е приключила. С няколко постановления Министерският съвет успя да разпредели целия резерв в държавния бюджет за структурни промени и ефективно управление. Парите отново отидоха в силовите министерства и финансовият министър в оставка вече пренасочва за увеличение на заплати суми извън целево заложените по бюджет.

   Какво показва прегледът на правителствените постановления, с които бяха изразходвани сумите?

          Политика по доходите – не, благодаря

   Решението на финансовия министър Асен Василев да не предложи политика по доходите в държавната администрация с първия бюджет за 2022 г. му изигра лоша шега. Годината се оказа много тежка, с висока инфлация, с натрупване на кризи. Вместо увеличаване на заплатите с някакъв процент за всички администрации правителството реши да обвърже тази  политика с реформи в предстоящото голямо разместване покрай новата структура на изпълнителната власт. За целта в бюджета за 2022 г. бяха заложени целево 297 млн. за структурни промени, изплащане на обезщетения на служители и увеличаване на заплатите на вече реформираните администрации.

Това може да звучи добре и по учебникарски, но в реалността изисква време и капацитет. Нито едното, нито другото в случая се оказаха налични. Отказът от вдигане на заплати естествено доведе до силни брожения и натиск от страна на синдикатите при актуализацията на държавния бюджет през юли. След разпадането на управленската коалиция новото мнозинство в парламента пренаписа сериозни части от бюджета, като бяха допълнени и текстовете, свързани с парите за заплати и реформи. Депутатите задължиха МФ да отдели 175 млн. от наличните 297 млн. лв. за увеличение на възнагражденията в МВР, 2 млн. в НСО, 2,5 млн. лв. в областните администрации, 1,9 млн. лв. в Националния институт по метеорология и хидрология.

   Към днешна дата – едва месец след влизането в сила на актуализацията на държавния бюджет, сумата от 297 млн. лв. вече е изразходвана.

   Извън парите за полицаите – МС вече отпусна 175-те милиона лв. за ръст на заплатите от 1 юли. Огромна сума глътна и реформата и увеличаването на възнагражденията в Министерството на отбраната – 99,4 млн. лв. от резерва за административни реформи и още 600 000 лв. по друго разходно перо. МС одобри и увеличения на възнагражденията в БАБХ и Изпълнителната агенция по горите (11,5 млн. лв.), както и 6,02 млн. лв. за земеделското министерство. С това и резервираните пари в бюджета за НСО, областни и НИМХ парите за ефективно управление в администрацията свършиха, като даже сумата е леко надвишена.

     Разходите продължават от други пера

   Показателно за изчерпването на средствата е финансирането на разходите за заплати в част от останалите администрации по линия на други пера. МС продължава да одобрява постановления за завишаване на бюджета за възнаграждения, като предвижда сумите да се осигурят по линия на преструктуриране на други разходи по централния бюджет или иначе казано - икономии. Така са осигурени 12,125 млн. лв. за финансиране на реформата и повишение на заплати във финансовото министерство, 20,3 млн. лв. за ръст на заплати в структурите към социалното министерство, 10,9 млн. лв. за структури на Министерство на правосъдието, в това число затвори и съдебна защита. 1,5 млн. лв. са отпуснати и за възнаграждения в спортното министерство.

Не е ясно каква част от парите отиват за изплащане на обезщетения на пенсионирани служители и каква – за увеличение на възнагражденията. Още в първия месец от идването на власт на четворната коалиция правителството прие серия от постановления за изплащане на обезщетения, като на всяко заседание отделни министерства отчитаха процент пенсионирани служители. По-големият проблем е липсата на каквато и да е било информация за темпото на увеличение на заплатите по министерствата и рискът от възникване на големи изкривявания и несправедливости.

Години наред съществуват структури в изпълнителната власт, които са с много ниски основни заплати за сметка на други министерства с много високи възнаграждения. Възможно е при сегашните увеличения правителството да адресира част от тези изкривявания, но е възможно и точно обратното – те да растат. Още повече че от приетите постановления става ясно, че някои министерства възнамеряват да изменят еднократно всички основни възнаграждения, т.е. да вдигнат летвата за заплащане в цялата администрация. Такъв подход е предприело спортното министерство. Тук текстовете са много любопитни – министерството ще определи нови индивидуални основни заплати на всички служители, чиито възнаграждения са с 5 и повече процента по-ниски от достигнатия максимален размер на заплатата за съответната длъжност в министерството. Така излиза, че ведомството счита за редно всички служители да получават поне 95% от максимума. Към еднократно увеличение на всички основни възнаграждения ще пристъпи и земеделското министерство в част от второстепенните си разпоредители – в областните дирекции „Земеделие“ и изпълнителните агенции към ведомството.

             Парите – сега, реформите – друг път

   В  приетите постановления има интересен детайл – моментът на влизането им в сила. При актуализацията на държавния бюджет парламентът забрани на правителството в оставка да приема промени в устройствените правилници на първостепенните разпоредители с бюджет – разпоредба, която се атакува от МС в Конституционния съд. Така или иначе, текстовете на забраната в момента са действащи. Забраната засегна промените в устройствения правилник на финансовото министерство и МС реши разместванията там да влязат в сила едва от 1 септември, когато изтича забраната. Съответно постановлението за отпускане на парите за възнаграждения заради извършени реформи в МФ също ще влезе в сила от 1 септември.

   В спортното министерство, където също има нов правилник, влизащ в сила от 1 септември, това не е отчетено и постановлението с парите за увеличение на заплатите вече е влязло в сила.

   Не е ясно какво точно възнамерява да прави вътрешното министерство срещу отпусната сума от 175 млн. лв. за заплати. На МВР бе дадено време също до 1 септември да внесе доклад за структурните промени във ведомството.

   Много е вероятно МС да продължи да приема постановления за увеличаване на бюджетите за заплати, защото повечето министри твърдят, че правят реформи. Видно от дневния ред на заседания на съвета за административна реформа министерствата са отчитали такива намерения или вече предприети действия. Какви точно – яснота няма. Не е представен нито един аналитичен документ за случващото се в администрацията.

   Липсата на прозрачност каква точно реформа се извършва оставя впечатлението, че просто ставаме свидетели на поредната чистка. Тя не е първата в администрацията, няма и да е последната, а вероятно на места промените са необходими. Но не е редно да наричаш това реформа и да се възнаграждаваш за него с увеличение на заплатата. 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама