Напук на всичко администрацията се увеличава

Напук на всичко администрацията се увеличава
Публикация   22 Юли, 2022   /     akcent.bg   /     699

   Докладът за състоянието на администрацията за 2021 г. показва, че щатната численост на българската администрация е 143 381 бр., от които 36 734 са в териториалната администрация. Повишението спрямо предходната година е с 0,5%, но за последните пет години администрацията се е увеличила с 8%. Още по-интересна е съпоставката с броя на населението. През 2021 г. на 100 хиляди души се падат по 2097 чиновници или с 230 повече в сравнение с преди пет години[1]. Тоест, администрацията продължава да се увеличава, въпреки всички намерения за нейното оптимизиране, намаляване на разходите, заместване с електронни услуги.

 

   Докладът включва данни относно административните структури, човешките ресурси, условията за осъществяване на дейността на администрацията и достъпа до обществена информация. Анализът на разгледаните данни включва редица интересни заключения:

  • Задължителните обучения не се прилагат широко. През 2021 г. само 10% от висшите служители на администрация са преминали задължителното ежегодно обучение. Обученията са обхванали и 55% от новопостъпилите служители и 45% от тези на ръководна длъжност;
  • Докладът показва и че административните структури неправилно управляват разходите за заплати и прилагат разнородни практики относно новоназначените служители, увеличенията на заплащането след майчинство, при завръщане от продължителен отпуск и др.;
  • Оценяването на изпълнението на задълженията според длъжностните характеристики на отделните служители не отговаря на реалността. През последните години прави впечатление, че преобладават високите оценки, което, според тазгодишния доклад, поставя въпроса за девалвация на оценяването, което произтича от субективни предпоставки при прилагането му, въпреки наличието на определен стандарт;
  • Административните структури отчитат, че 3544 от реално заетите служители (3%) към края на година са придобили право на пенсия;
  • Все още е налице тенденцията компютрите от висок клас да са съсредоточени в централната администрация независимо от факта, че основният доставчик на административни услуги са общинските администрации;
  • Близо 7 години след въвеждането на законово изискване за приемане на вътрешни правила за работа по ЗДОИ, все още има административни структури, които не са изпълнили това задължение и няма никакви административни последици, свързани с неизпълнението му.

   Като цяло се забелязва по-висока отчетност, продължаващо развитие и предоставяне на електронни услуги, по-добро предоставяне на обществена информация. Същевременно продължават да се отбелязват едни и същи стари проблеми и отново са пропуснати важни области за подобрение на ефективността и отчетността, включително прилагането на антикорупционни мерки, административното регулиране, прилагането на оценки на въздействието и изнасянето на дейности извън администрацията.


 


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още