Днес е : Сряда, 17 Август 2022

Напредък във възстановяването на пътни настилки по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия...

Публикация 24 Jun, 2022 / akcent.bg

  Напредък във възстановяването на пътни настилки по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

   Продължава работата по възстановяването на пътни настилки в рамките на проекта за изграждане на ВиК инфраструктура в гр. Русе. До момента е изпълнено асфалтирането на голяма част от засегнатите от ремонтните дейности улични участъци в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“. Работи се и по възстановяването на асфалтови настилки в централната част на града и останалите квартали, където се реконструира ВиК мрежа. Възстановена е настилката на ул. „Филип Станиславов“ между ул. „Изгрев“ и ул. „Зорница“ с 2 бр. пластове (битумизирана баластра и неплътна асфалтова смес) с дължина 300 м и площ 1800 м2. Вече започна извършването на дейности по полагане на износващ пласт (плътен асфалтобетон) в същия участък.

Ул. „Дора Габе“ в кв. „Средна кула“ преди началото на строителните дейности и след възстановяване на настилката

Следва да се има предвид, че изпълнението на строително-монтажните работи е на различен етап в различните части на града, тъй като строителството на обектите в рамките на проекта започна по различно време. Поради тази причина асфалтирането и възстановяването на разрушените тротоари ще продължи и през следващите месеци съобразно заложеното в програмите на съответните изпълнители и при подходящи метеорологични условия.