Днес е : Събота, 4 Февруари 2023

Проекта на плана за интегрирано развитие на Общината беше представен и обсъден с граждани

Публикация 22 Jun, 2022 / akcent.bg

Над 1000 русенци споделиха визията си за Русе в следващите 7 години

  Над 1000 анкети и повече от 80 проектни фиша са попълнили русенските граждани и организации във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие на Община Русе. Това стана ясно от преминалото вчера обществено обсъждане на проекта на стратегическия документ.

   Зам.-кметът Златомира Стефанова, директорът на дирекция „Международно сътрудничество и проекти“ Ивайло Кадишев и експертите от отдел „Европейско развитие“, участвали в съставянето, разясниха значението на документа и изслушаха предложенията на гражданите в залата.

   ПИРО очертава визията за развитието на Общината в следващите 7 години и необходимия ресурс за реализирането ѝ. Документът е свързан с всеки от основните стратегически документи в сферата на туризма, екологията, икономиката и иновациите, образованието, здравеопазването, социалните услуги и градската мобилност.

В процеса на разработването му активно бе включено местното население, като бяха разпространени и попълнени близо 1100 анкети от гражданите, бизнеса и научната общност. По-късно русенци имаха възможност да попълнят и проектни фишове с конкретни идеи, а в последния етап от комуникационната стратегия бяха организирани и фокус групи в различни тематични области.

   На база стратегическата рамка, зададена от държавата, и гласа на гражданите, бяха очертани конкретни мерки, сред които:

- повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд;

- реконструкция на ключови улици за влизане в града;

- закупуване на електрически превозни средства или такива на алтернативно гориво за нуждите на обществения транспорт;

- изграждане на Младежки център;

- реконструкция на Доходното здание и ремонт на сградата на Художествената галерия;

- функциониране на мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата;

- залесявания в градските и извънградски части;

-  изграждане на музей на р. Дунав и много други.

   С подадено предложение, представено и в залата от вносителя, се предложи изграждането на спортен комплекс на открито и спортна стрелба на закрито в кв. Дружба. Подчертана бе и необходимостта от достъпна среда за хора с увреждания и майки с колички в града.

   Индикативният бюджет за реализирането на мерките е 830 млн. лв., които включват финансиране от европейски програми, държавата и общинския бюджет.

   Проектът на документа може да бъде разгледан тук, като се очаква финалният му вариант да бъде гласуван от общинските съветници на редовното им заседание през юли.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама