Днес е : Сряда, 18 Май 2022

Статистиката отчита нарастване на песимизма сред потребителите

Публикация 10 May, 2022 / akcent.bg

   Песимизмът в оценките и очакванията на потребителите през април е нараснал в сравнение с януари. Това показва регулярно изследване на Националния статистически институт (НСИ). Доверието на потребителите намалява с 4.9 пункта, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в селата, така и в градовете - съответно с 5.7 и 4.6 пункта.

   Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца, както и очакванията за следващите 12 месеца са по-песимистични спрямо януари. По-негативни в сравнение с януари са и оценките и очакванията им относно промените във финансовото състояние на техните домакинства.

   Потребителите продължават да смятат, че през последните 12 месеца има покачване на цените. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите 12 месеца се засилват.

По отношение на безработицата в страната през следващите 12 месеца прогнозите се изместват към по-умерените мнения.

   Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голямата част от потребителите като неблагоприятна за спестяване. Негативна е и нагласата им по отношение на извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, за "покупка или построяване на жилище (вила)" и за "подобрения в дома" през следващата една година. Изследването е част от хармонизираната програма на Европейския съюз за наблюдения на бизнес тенденциите и наблюдение на потребителите и е представително за населението на 18 и повече години.

Коментари

Реклама

Реклама