Днес е : Петък, 27 Януари 2023

Управляващите предлагат да се вдигне прагът за регистрация по ДДС

Публикация 22 Apr, 2022 / akcent.bg

   Депутати от управляващата коалиция са внесли проект за промени в Закона за ДДС, с което се променя прагът за регистрация. Инициативата е на икономистите Мартин Димитров и Георги Ганев от "Демократична България", но подписите отдолу са на представители и на четирите партии в коалицията.

   Такъв проект формацията внесе за разглеждане и 45-ото Народно събрание, но до приемането му не се стигна в светлината на политическата криза, разразила се след редовните избори на 4 април 2021 г.

   С проекта се предлага прагът за регистрация по ДДС да се повиши от 50 хил. лв., както е в момента, до 100 хил. лв. оборот за предходните 12 месеца. Новата сума се предлага да влезе в сила от началото на следващата година, а от 2024 г. той отново да нарасне - до 166 хил. лв. Последната сума е обвързана с планирани промени в директивата на EС по въпроса и въвеждане на общата система на ДДС, според която от 2025 г. ще има единен праг на облагаем оборот от 85 хил. евро.

   Проектът предвижда всички юридически лица, регистрирани по досегашния ред, да могат да запазят регистрацията си по ДДС, или да подадат изрично заявление за дерегистрация.

   Оценката на вносителите е, че мярката ще облекчи над 90 хил. малки и микрофирми при първия праг и над 110 хил. при втория праг или една четвърт от сега регистрираните по ДДС фирми. В същото време ще намали приходите в бюджета с 200 до 400 млн. лв., а данъкът е основен източник за попълнеията на хазната.

   В мотивите си вносителите посочват, че сегашният минимален праг е в сила от 2003 г. и натоварва най-слабите и най-уязвими икономически субекти с непосилни за тях административни и регулаторни разходи. Оценката е, че намалените приходи в бюджета ще са за сметка на това, че облекчаването на административната и регулаторна тежест ще запази някои от тези бизнеси, които иначе биха прекратили дейността си. Смята се, че промяната ще създаде и по-благоприятна данъчна среда, която ще помогне на бизнеса да расте и да търгува по-ефективно през граница.

   Частично ще бъде изсветлена и дейността в някои сектори, в които предприятията умишлено задържат оборот под прага за регистрация по ДДС, за да спестят разходи, свързани с администрирането му, смятат вносителите. Може да се очаква и отложено увеличаване на крайните цени на стоките и услугите, предлагани от микро- и малки предприятия.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама