Днес е : Сряда, 31 Май 2023

Милиони евра ще потекат към Русе по два транспортни проекта

Публикация 13 Apr, 2022 / akcent.bg

306 млн. евро за модернизиране на линията Русе- Варна и 2,5 млн. за Интермодален терминал

  Текстът е публикуван в Акцент.БГ на:  Публикация 13 Sep, 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Комбинирането на различни видове транспорт е сред основните приоритети в транспортната политика на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). Това стана ясно днес, по време на семинар за журналисти, организиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в Русе.

    На семинара беше представен проект за модернизация на железопътната линия Русе – Варна, с индикативна стойност 305 714 901,6 евро и обща дължина на железопътното трасе от 232 км. Линията ще осъществи най-пряка връзка между пристанище Русе и пристанище Варна, както и между общоевропейски транспортни коридори VІІ и VІІІ. Реализирането на проекта ще даде възможност за комбиниран превоз на стоки и товари от р. Дунав към Черно море и Турция, и ще подпомогне значително развитието на интермодалния транспорт.

   По време на дискусиите беше представен и проект за изграждането на интермодален терминал в Русе, който ще комбинира речен, железопътен и автомобилен транспорт. Общата индикативна стойност за проекта е 2 542 579 евро. На 6 март 2013 г. бе стартирана открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Техническа помощ за проект: „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе”. Изграждането на интермодалния терминал се очаква да бъде възложено в началото на 2015 г.

   Вероятните терени, които Община Русе е предложила за изграждане на Терминал, са в района на Индустриалния парк и гара Изток, единия, и гара Разпределителна- другия, поясни зам. кметът Димитър Наков. По принцип за изграждането на подобни обекти са необходими между 60 и 80 дка площ, а въпросните отговарят на изискванията.

   От НКЖИ заявиха, че ще работят активно за включването на двата проекта в списъка с железопътни проекти за следващия програмен период на Оперативна програма „Транспорт”.

   В рамките на обсъжданията от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” представиха проектите „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” и „Информационна система за управление на корабния трафик /VTMIS фаза 3/”.

   В семинара взеха участие заместник-министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров и Антон Гинев, експерти от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” и медии.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама