Днес е : Неделя, 29 Януари 2023

Правителството одобри програмата за сътрудничество с Румъния, Русенска и още 7 български области с достъп до над 207 млн. евро за развитие

Публикация 13 Apr, 2022 / akcent.bg

   Министерският съвет одобри проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния - България 2021-2027 г. Общият бюджет е в размер на 207, 5 млн. евро. От тях 163, 5 милиона са предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Програмата ще финансира съвместни проекти в рамките на четири приоритета: „Добре свързан регион“, „По-зелен регион“, „По-образован регион“ и Интегрирано териториално развитие.

   Програмната територия на Интеррег VI-А Румъния - България 2021 -2027 обхваща осем български области - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич. От румънска страна в обхвата й са седем румънски региона - Констанца, Кълъраш, Гюргево, Телеорман, Дол, Мехединци и Олт.

    Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти, университети, изследователски центрове, асоциации, неправителствени организации, граждански обединения и мрежи, и други.

   Основната цел на програмата е да гарантира устойчивия и иновативен растеж на регионите, в съответствие с новата политика на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г. Поставените цели са в съответствие с европейската визия за устойчиво развитие при провеждането на регионална политика, в т.ч. Териториалния дневен ред 2030, Европейския зелен пакт и др.

Предстои програмата да бъде изпратена за одобрение от Европейската комисия.

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама