БНБ предупреди за предпоставки на увеличаване на задлъжнялостта на домакинствата

БНБ предупреди за предпоставки на увеличаване на задлъжнялостта на домакинствата
Публикация   24 Март, 2022   /     akcent.bg   /     493

   Българската народна банка отново предупреди за явни предпоставки на увеличаване на задлъжнялостта на домакинствата заради ускорените темпове на кредитиране.

   БНБ определи ниво от 1,5% на антицикличния буфер, приложим към рисковите експозиции от 1-ви януари догодина, съобщиха от Централната банка.

   От октомври буферът е 1%, а дотогава - половин. Това е един от ключовите буфери за банките в условията на несигурна икономическа среда, като от Централната банка обръщат за пореден път внимание на ускорените темпове, с които растат кредитите за домакинствата, особено в сегмента "Жилищни кредити". 

   Запазването на текущите темпове на кредитен растеж, при настоящите нива на реални лихвени проценти, създава предпоставки за увеличаване на задлъжнялостта, което, при вече ясно очертана тенденция към промяна на лихвения цикъл, може да се отрази негативно върху способността на кредитополучателите да обслужват задълженията си и да доведе до нарастване на необслужваните кредити и обезценки при потенциално влошаване на икономическите условия, допълват от БНБ.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha