Днес е : Четвъртък, 8 Юни 2023

14 дни с превишения на фини прахови частици са отчетени в Русе през февруари

Публикация 02 Mar, 2022 / akcent.bg

   Автоматична измервателна станция (АИС) „Възраждане“, разположена в централните части на гр. Русе е регистрирала 14 дни с превишения на средноденонощната норма (СДН) на фини прахови частици 10 микрона.

   Така от началото на годината до 1 март отчетените дни с превишения вече са 22. Максимално измерената средноденонощна концентрация на този показател е била 69,54 µg/m3, при норма 50 µg/m3. Средномесечната концентрация на този показател за месец февруари през 2022 г. е 50,11 µg/m3. За сравнение през същия период на миналата година са регистрирани почти два пъти по-малко дни с превишения на СДН за ФПЧ10, с максимално отчетена стойност 121,95 µg/m3 и средномесечна концентрация за месец февруари от 48,17 µg/m3.

   В дните с превишения на нормата за фини прахови частици са отчетени и повишени концентрации на азотни оксиди, въглероден оксид и бензен. Като цяло средномесечните стойности на ФПЧ10 през 2022 г. са по-високи тези за същия период на миналата година.

   Зимният сезон досега протича с по-високи средни температури, което води и до по-трудно разсейване и задържане на атмосферните замърсители от битово отопление във въздуха над града. В периода с превишения на нормата на фини прахови частици е преобладавало тихо време и вятър със скорост  по-ниска от 1 m/s.

   Съгласно българското законодателство максималният брой дни с превишения на СДН за фини прахови частици е 35 на година.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама