Днес е : Неделя, 5 Февруари 2023

Близо 70 участници от три фокус групи разискваха възможностите за развитие на община Русе

Публикация 28 Jan, 2022 / akcent.bg

    Поредица от фокус групи организираха експертите на Община Русе във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) 2021-2027 г. Целта бе да бъдат събрани мненията на експерти от различни направления, както и да бъдат генерирани идеи за проектни предложения, с които да се кандидатства в настоящия програмен период.

   Във връзка със създаването на документа общинската администрация инициира 3 онлайн фокус групи в различни направления. Те се проведоха чрез видеоконферентна връзка в рамките на два дни с участници с различен профил, съобразен с изискванията на метода на изследване. От страна на Община Русе в разискванията участваха зам.-кметът с ресор "Икономика и международно сътрудничество" Златомира Стефанова, Ивайло Кадишев - директор на дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“, Цветан Йорданов - началник отдел „Международно сътрудничество и проекти“, експерти и старши специалисти.

   В събитието, посветено на направление „Икономическо развитие, инвестиции и индустриални зони“, се включиха 17 участници от Русенския университет, големи компании от града и бизнес организации. Като голямо предизвикателство за региона бяха посочени липсата на квалифицирана работна ръка, необходимостта от професионална подготовка на специалисти, които липсват в града, както и задължителната практика на ученици и студенти в промишлена среда. Други теми на обсъждане бяха потенциалът за пространствено развитие на Русе, икономическите зони и тяхната достъпност.

   В срещата, посветена на направление „Транспорт и логистика“, се включиха 23 участници от специализирания факултет на Русенския университет, фирми, извършващи превози в страната и чужбина, и експерти от общинската администрация и Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Бяха обсъдени възможностите за интермодални връзки, които могат да бъдат развити в Русе, както и нова организация на движението, постигаща по-високо ниво на безопасност. Сред темите бяха още новата схема за градски транспорт, въвеждането на нови и алтернативни горива и осигуряването на нови места за паркиране. Присъстващите се обединиха около заключението, че градът има предимства в логистично отношение, но те могат да бъдат  изгубени лесно поради неефективни административни процедури и регулации.

   В третата фокус група, посветена на „Социални дейности, образование и спорт“, участие взеха 27 представители на доставчици на социални услуги, детски градини, училища и спортни клубове. Беше поставен акцент върху това, че в новия период ще е необходимо изграждането на по-достъпна среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, както и извършването на основни ремонти в сградите с образователна функция. Новото законодателство в социалната сфера е също сред предизвикателствата, пред които се изправят организациите и администрациите, предлагащи тези услуги. Отново на преден план беше поставен въпросът за недостига на квалифицирани кадри и изобилието от неквалифицирани, за които, въпреки че има достъпно образование, социалната сфера не предлага атрактивни условия на труд и заплащане.

   Предстои организирането на фокус групи и в други тематични направления, на които ще бъдат поканени за участие организации с различен профил. С тях се дава възможност на представителите им да изложат мнението си и то да бъде обобщено и включено в Плана за интегрирано развитие на общината с хоризонт до 2027 .

   През февруари в сайта на Община Русе ще бъде публикуван и формуляр за попълване на конкретни проектни предложения.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама