Днес е : Сряда, 18 Май 2022

87.9% от домакинствата в област Русе имат достъп до интернет в домовете си при средно 83.5% за страната

Публикация 17 Dec, 2021 / akcent.bg

Най-предпочитаното устройство за достъп до интернет е мобилният телефон (вкл. смартфон)

   Резултатите от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 87.9% от домакинствата в област Русе имат достъп до интернет в домовете си при средно 83.5% за страната. Спрямо предходната година по този показател за област Русе е отбелязано увеличение със7.9 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на пето място в страната, като тук първенството държи Варна с 91.1%, а след нея се нареждат областите София столица с 90.3 %,Пловдив – с 88.9% и Търговище с 88.0%. За достъп до интернет домакинствата използват мобилна връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори и фиксирана кабелна връзка.

Фиг. 1. Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет

   В Русенска област  12.1% от домакинствата нямат достъп до интернет в домовете си. Като цяло за страната по-активно използват глобалната мрежа домакинствата с деца. Потребителите най-често използват глобалната мрежа с цел комуникация за телефонни или видео разговори по интернет (чрез приложения като Viber, WhatsApp, Skype, FaceTime, Messenger, Snapchat)или за участие в социалните мрежи(Facebook, Twitter, Snapchat, TikTokи др.).

   През 2021 г. в област Русе 81.0 % от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично през свободното си време или по време на работа при 73.9 % средно за страната. Спрямо предходната година за областта е регистрирано увеличение на ползвателите с 12.1 процентни пункта. В Русенска област мъжете са по-активни при регулярното използване на интернет - техният относителен дял е 85.4%, при 75.8% за жените.

   По отношение разпределение на ползвателите по образование в Русенска област98.7% от лицата с висше и 82.6% от тези със средно образование редовно използват интернет. Делът на ползвателите с основно или по-ниско образование е 51.1% от всички лица в тази категория.

   Най-предпочитаното устройство за достъп до интернет е мобилният телефон (вкл. смартфон).

   Данните от изследването за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че относителният дял на лицата от областта, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт през последните 12 месеца, е 26.4 % при 26.6 % средно за страната и показва ръст от 3.2 процентни пункта спрямо предходната година.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама