Днес е : Вторник, 7 Декември 2021

Светлана Боянова: Напояване и комасация са ключови за България въпроси, които Стратегическият план, не виждам да адресира като приоритети

Публикация 17 Oct, 2021 / akcent.bg

 

      За да говорим  за бъдещето, е необходимо важните решения за сектора да се вземат сега, защото те са в основата на устойчива селскостопанска политика .

   Тази устойчивост трябва да бъде видяна и в новите стратегически планове по ОСП.

   Устойчивото производство на земеделска продукция е във фокуса на Общата селскостопанска политика след 2023 г. и е залегнато в Стратегията “От фермата до трапезата”. То е тясно свързано с устойчиво земеползване и напояване.

  “Идеята е, че в стратегията ЕК залага като крайни резултати някои количествени цели, като например намаляване на 50% на употребата на химически пестициди, също така намаляване на употребата на антимикробни препарати за лечение на животните, увеличение на площите за биологично производство с поне 25%, намаляване на употребата на торове с 20 %”, обяснява  Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации.

Коментари

Реклама

Реклама