Днес е : Неделя, 5 Февруари 2023

Близо 80 на сто работещи в частния сектор в Русенско получават с около 400 лв. месечно по-малко от т.н. обществен

Публикация 20 Aug, 2021 / akcent.bg

Средната заплата в областта е 1 245 лева при 1425 лв. за страната

   По предварителни данни към края на юни 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.4 хиляди. Спрямо края на март 2021 г. наетите лица се увеличават с 0.3%, а в сравнение със същия период на предходната година (юни 2020 г.) намаляват с 0.5%. В обществения сектор на област Русе в края на юни работят 13.9 хил. души, а в частния сектор - 49.5 хил., или 78.1% от всички наети лица в областта. Спрямо края на първото тримесечие на 2021 г. броят на наетите лица в частния сектор се увеличава с 0.3%.

   В сектора на услугите към края на юни 2021 г. работят най-голям брой от наетите лица - 34.7 хил. или 54.8%, в индустрията - 25.5 хил., а в селското, горското и рибното стопанство - 3.1 хиляди. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (20.6 хил.) представляват 80.8% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 27.7% от всички наети в сектора.

   През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 245 лева.  Спрямо първото тримесечие на 2021 г. средната брутна заплата за тримесечието нараства с 51 лв., а в сравнение с вторототримесечие на 2020 г. увеличението е със158лева. Средната месечна работна заплата за април е 1 235 лв., за май - 1 258 лв. и за юни- 1 243 лева.

 

Фиг.1. Средна брутна заплата общо за областта по месеци

   В обществения сектор средната работна заплата за периода април - юни 2021 г. е 1 544лв., а в частния сектор - 1 159 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта се увеличава със77 лв., а в частния -с 44 лв. В сравнение със същия период на миналата година увеличението на средната работна заплата в обществения сектор е 24.1%, а в частния -11.1%.

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности – левове

   Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2021 г. са  получили наетите лица в икономически дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 2 031 лв.,„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 681лв. и „Образование“ – 1 592 лв. През това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност„Финансови и застрахователни дейности“ – 651 лв., „Административни и спомагателни дейности” - 764 лв., и „Други дейности“ – 808 лв.

   По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2021 година Русенска област заема десето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) –2 072 лв., следвана от област София- 1 412лв. и област Враца – 1 411 лв.С най-ниска средна месечна заплата са областите:Благоевград - 999 лв.,Кюстендил–1 028 лв.и Видин –1 041 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 525 лв. - с 280лв. или 22.5%  по-висока от тази за област Русе.

Фиг. 3. Средна брутна месечна работна заплата по сектори

 

 

 

Коментари

NIK HAND  
20:46:40 / 2021-08-22

БРУТНИТЕ ДАННИ СА ИЗМАМА...………………………. РЕАЛНОСТТА Е ПАРИТЕ ЗА КОНСУМАЦИЯ...………… ВСИЧКИ ЧАСТНИ ПЛАТЦИ СА ОБИЧАНИ С ЛЮБОВ...………. НО НЕ ТАЗИ КЪМ ФИСКА...………...УРА ЗА НЕГРАМОТНИТЕ АНАЛИЗАТОРИ/ПИШЕЩИ/АНАЛ...……………………...МИСЛЕЩИ!1111111111111111111111111111111111

NIK HAND  
20:39:25 / 2021-08-20

не желая да чета текстове с философия от1985 година. работещите в платения общински и държавен сектор са щастливи с малки заплати и никаква ерекция.Но след 30-40 години ще са полово активни..…………………..и какво от това,че няма да се онанира пълноценно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама