Днес е : Събота, 10 Юни 2023

България е пета в ЕС по дял на отпадналите от образование ученици и студенти

Публикация 11 Aug, 2021 / akcent.bg

Страната ни не е изпълнила повечето от целите за устойчиво развитие на обществото и държавата към 2020 г.

   България е на пето място в Европейския съюз (ЕС) по дял на отпадналите от образование и обучение от населението на възраст 18-24 години през 2020 г., показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

   Делът на отпадналите от образование и обучение млади хора у нас достига 12,7% през миналата година, като намалява с малко над 1 пр.п в сравнение с 2019 г., когато достига 13,9%.

   Целта на страната ни беше да намали този дял до под 10% до 2020 г., т.е. целта не е постигната.

   Най-висок е бил делът на отпадналите от образование и обучение младежи през 2003 г. – почти 22%.

   Средното за ЕС ниво на отпадане от образователната система е 9,9% през 2020 г., сочат още данните.

   Лидер в негативната класация е Испания със 17,9%, следвана от Малта със 17,4%. Трета е Румъния с 16,4%. На четвърто място е Италия с 14,5%.

   Най-нисък е делът на отпадналите от образователната система през 2020 г. в Хърватия – 3,3%, и Словения – 4,2%. Под 5% е този дял и в Гърция, Литва и Полша.

          България изостава с изпълнението на целите за устойчиво развитие към 2020 г.

   Изводът на Евростат е, че към 2020 г. България изостава с изпълнението на целите за устойчиво развитие към 2020 г., регламентирани в стратегията Европа 2020.

   Реален напредък има по две от целите – партньорства и живот. Пробив има и по целта за достъпна и чиста енергия.

   Напредък, но недостатъчен за настигане на ЕС, се отчита по целите за намаляване на глада, намаляване на бедността, икономически растеж и работа, климат, индустрия, иновации и инфраструктура, чиста вода и канализация, здраве, устойчиви градове и общества. По-слаб е напредъкът по целите за намаляване на бедността и справедливост и силни институции.

   България категорично изостава от ЕС по четири цели, като ситуацията дори се влошава у нас – равенство на половете, намаляване на неравенствата, отговорно потребление и производство и качество на образованието.

   За качество на образованието страната ни получава най-ниска оценка – 80,38 точки, като тя се влошава с 2,2 точки на годишна база.

   Най-висока оценка България получава за партньорство – 42,32 точки, като тя се подобрява с 3,8 точки.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама