Днес е : Събота, 19 Юни 2021
Парламентарни Избори 11.07.2021

Община Русе отхвърли изграждането на леярна в града

Публикация 11 Jun, 2021 / akcent.bg

   Община Русе изрази отрицателно становище за изграждането на леярна в града от испанската фирма „МЕТАЛ ФУСИОН“.

   През миналата година в местната администрация бе внесено  инвестиционно намерение за стартиране на дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана,  при което се отделят амини и фенол.

   Нормите на тези вещества не са регулирани в законодателството и не подлежат на замервания, което е и основният аргумент за отказа. Освен това инвеститорът не е спазил задължителните препоръки на местната администрация за изграждане на система за непрекъснат мониторинг, която в реално време да отчита вида и количеството замърсяване, и за доставката и монтажа на станция за контрол на качеството на атмосферния въздух, съобразно параметри, заложени от РИОСВ – Русе.

   „Чистотата на атмосферния въздух е от изключително значение за нашата община и за хората, живеещи в нея. Русе е изправен и към настоящия момент пред предизвикателството да извоюва правото си на чист и годен за дишане въздух. Множеството сигнали на русенци за неприятни миризми и мръсен въздух и организираните през последните години протести са доказателство, че гражданското общество в Русе е готово да отстоява правото си на здравословна околна среда“, гласи писмото на кмета Пенчо Милков до представителя на „Метал Фусион“ и РИОСВ - Русе.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама