Четвъртък, 30 Май 2024

Русенският университет приключва учебната година- кой и как учи присъствено?

Русенският университет приключва учебната година- кой и как  учи присъствено?
Публикация   07:52     19 Май, 2021 /     Интервю с проф. Хрисот БЕЛОЕВ на Румен НИКОЛАЕВ   /     3792

Национална пътна карта на висшето образование пред Русенския университет ще бъдат отворени нови възможности и нови хоризонти.

  Снимка: Авторът

   Ректорът на Русенския университет профд.т.н. Христо Белоевчлен-кореспондент на Българската академия на науките за начина на приключване на учебната година на ВУЗ-а и за смисъла и значението на Националната пътна карта на висшето образование

   -  Професор Белоев, как ще завършат студентите в Русенския университет тази година, след като новият просветен министър разреши от вчера /б.а.днес/ присъсвено обучение във ВУЗ-овете? По- скоро каза, че ректорите ще решават...

- Ние се намираме в предпоследната седмица на летния семестър на тази учебна година. В края на на м. май семестърът приключва. Четвъртокурсниците завършиха обучението си преди 3 седмици.

   В момента  сме в смесено обучение – лекциите са изцяло онлайн. След като здравният министър издаде  скоро  заповед и разреши присъственото провеждане на практическите                                                                                    упражнения /в случаите, когато това е наложително и не може да се провеждат онлайн/, ние анализирахме ситуацията, а и много въпроси бяха поставени от студентите и сме издали заповед за присъствено провеждане на практически занятия. Това се заявява от катедрите и деканските ръководства, а решение взема зам. ректорът по учебната работа. Тази процедура е необходима, защото с изготвения график и определените зали се извършва необходимата дезинфекция съобразно приетите от нас противоепидемични мерки.

  - Кои са факултетите и специалностите, които се възползваха от тази възможност?

- Това са инженерните специалности, при които практическите упражнения изискват техника, работа с машини и различни устройства. Това не може да се случи при онлайно обучение.

   Към провеждане на практически упражнения преминаха и от други факултети-  Бизнес-мениджмънт, Природни науки и образование, а при факултет Обществено здраве и здравни грижи провеждането на практическите занятия е невъзможно онлайн.

 Заповедта на министъра от днес дава възможност на университетите да преценяват и да решат дали да се премине към присъствено обучение. Обсъдихме с деканските ръководства, Студентския съвет, взехме мнението на много студенти и решихме, че за една седмица не е необходимо да връщаме студентите в университета за провеждане на присъствено обучение.

За Русенския университет вече сме взели решение и са издадени съответните заповеди за провеждане на обучението, приключване на семестъра и провеждане на изпитната сесия.

   За изпитната сесия и провеждане на изпитите на студентите, за държавните изпити и защитата на дипломните работи, дали ще се проведат присъствено или онлайн става по решение на факултетните ръководства.

   Всеки един преподавател заявява формата на изпит и е необходимо студентите да бъдат своевременно уведомени чрез факултетните канцеларии и електронната поща за начина на провеждане на изпита.

  Нагласата ни е новата учебна година да започнем присъствено, тържествено, както повелява традицията.

   - Стана дума и за пътна карта на университетите...

  - Да, изготвянето и министърът обяви като приоритет. Това трябваше вече да се е случило - беше даден срок от една година, който изтече в края на м. февруари. Но по обективни причини това се забави.

   Националната пътна карта означава да бъдат определени териториално, по университети, професионалните направления за обучение.

   Русенският университ обучава в 23 професионални направления, което го прави един от големите университети в страната. В тези професионални направления обучаваме в 50 бакалавърски специалности и над 80 магистърски специалности.

   В началото на изготвянето на тази пътна карта мислехме, че това ще се отрази негативно върху университета   по отношение криване на някои специалности. Но припоследващ анализ видяхме и възможности.

   Считаме, че всички наши специалности ще останат, тъй като географското положение на Русе дава възможност за развитие на трансгранично сътрудничество със страните от Дунавското пространство. А ние покриваме и почти цялата територия на Северна България с филиалите си във Видин, Силистра и Разград.

   От гледна точка на инженерното образование нямаме конкуренция.  Във Варна приоритет са "Компютърни системи" и други специфични специалности, свързани с корабоплаване. В Габрово са насочени към "Роботика" и "Мехатроника".  При нас е единствената специалност, която подготвя инженери за земеделието от съзадването на ВУЗ-а, а почти всички инженерни специалности имат своя специфика и са ориентирани към бизнеса.  Силно развити са педагогическите и бизнес специалностите. Във факултет Обществено здраве и здравни грижи развиваме специалности, които не ни поставят в конкуренция с близките до нас териториално университети. В тази връзка се съобразяваме с университетите около нас - В. Търново, Габрово, Свищов, Плевен, Варна и гледаме да сме по-различни, затова имаме собствена специфика.

   В Стратегията за развитие на висшето образование 2020- 2030 г. се поставя въпросът за обединяване на университетите. Но и новия служебен министър каза, че това механично не може да се случи, а трябва да се търсят възможности за съвместни дейности...

    - Например?

   - Възможно е определени специалности от дадено професионално направление да развиваме с други университети. Предходният министър често даваше пример с политически науки. При нас това е специалността "Европеистика".  Великотърновският университет също обучава в професионално направление политически науки. Възможно е в това професионално направление заедно с университетите във. В. Търново и в Шумен да обучаваме студентите, но това предстои да се уточнява как да става, кой да издава дипломата и т.н. Все още има много въпроси за доизясняване и за приемане на съответните нормативни актове.

  Убеден съм, че със създаване на Национална пътна карта на висшето образование пред Русенския университет ще  бъдат отворени нови възможности и нови хоризонти.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha