Понеделник, 25 Септември 2023

МОН предлага за обсъждане Списък на работодателите, които ще сключват договор за обучение и работа на студенти

МОН предлага за обсъждане Списък на работодателите, които ще сключват договор  за обучение и работа на студенти
Публикация   08:53     04 Май, 2021 /     akcent.bg   /     1122

Монтюпе и още 145 компании и фирми са се записали до момента

   Министерството на образованието и науката публикува в края на април т.г. за обществено обсъждане Списък на работодателите, които имат право да сключват договори за практическо обучение на студенти по съответната специалност за периода на обучението и за осигуряване на работно място след успешното им завършване, съгласно Закона за висшето образование през учебната 2021 – 2022 година.

   В Списъка са утвърдени 146 работодатели, предложени от 7 ресорни министри - на икономиката, на здравеопазването, на енергетиката, на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието и храните, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на околната среда и водите. За тези работодатели е заявена необходимост от 816 специалисти.
Целта е оптимизиране на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото, както и да се стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри.

   Булгартрансгаз", "Български пощи", "Винпром АД", ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД, Националната електрическа компания, "Джи Пи Груп", "Аджибадем Сити клиник", БДЖ, "Монтюпе" и т.н. - това са само част от 146-те работодатели, които ще имат право да сключват договори със студенти, на които да осигурят стаж и работно място след успешното им завършване. Сред избраните предриятия са още Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), Националният център по трансфузионна хематология - София, "Плевен мес", "Хлебозавод" АД, "Бисер Олива" АД, ВИК-дружествата и др.

   Един от начините за постигане на това е осигуряване на възможност държавата да покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж на студента по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване, като се приложи механизмът, разписан в Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, приета през януари 2021 г.

   Специалностите, за които могат да се сключват договори, се утвърждават от министъра на образованието и науката. Те ще са избрани от професионалните направления „Здравни грижи“, „Медицина“ „Ветеринарна медицина“, „Физически науки“, „Общо инженерство“, „Машинно инженерство“, „Химични технологии“, „Хранителни технологии“, „Металургия“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Енергетика“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“ и дрКоментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha