Днес е : Сряда, 18 Май 2022

Още 8,8 млн. лв. държавна помощ отиде при туроператори и туристически агенти

Публикация 20 Mar, 2021 / akcent.bg

   Министерството на туризма направи трето плащане към туроператори и туристически агенти, с което да бъдат компенсирани потребителите за неосъществени пътувания в периода 1 март - 31 декември 2020 г.

   Изплатени са безвъзмездни средства на още 161 дружества, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, като общата сума възлиза на 8 857 930, 31 лв. Най-малката сума от плащането, която ще бъде преведена, е в размер на 240,00 лв., а най-голямата достига над 1,113 млн. лв. 

   До момента общо финансираните предприятия са 396, а предоставените им средства - 24 002 293, 77 лв.

   Помощта се отпуска от държавния бюджет и е на обща стойност 51 млн. лв. Това е една от мерките, предприети от Министерството на туризма за подпомагане на сектора за преодоляване на последиците от COVID-19.

   Размерът на еднократно предоставяните безвъзмездни средства е 4 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството, като предоставената помощ е за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти. Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са анулирани поради COVID-19 за същия период.

   Кандидатстването по мярката продължава, като всички желаещи могат да подават документи за участие в процедурата в срок до 22 март 2021 г. Подаването на заявленията за държавната помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама