Днес е : Вторник, 7 Декември 2021

Търси се концесионер за пристанищен терминал Зимовник-Русе

Публикация 12 Mar, 2021 / akcent.bg

   Правителството одобри решението на транспортния министър за откриване на процедура за концесия за строителство на пристанищен терминал Зимовник-Русе.Терминалът е част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе.
    Концесията включва проектиране и изграждане, чрез разширение, преустройство и реконструкция на съществуващия терминал. Целта е да се създадат условия за обслужване и временен престой на кораби и други плаващи съоръжения целогодишно.
    Общата прогнозна стойност на концесията е 10 810 246 лв. От инвеститора се изискват задължителни инвестиции в строителство, рехабилитация и закупуване на активи, в размер не по-малко от 2 848 000 лв. без ДДС за срока на договора.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама