Днес е : Петък, 27 Януари 2023

МПС-та с прекратена регистрация ще се считат за отпадък

Публикация 25 Feb, 2021 / akcent.bg

   Измененията в Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе бяха приети от Общинския съвет.

   По време на сесията стана ясно, че за отпадък се счита моторно превозно средство, намиращо се върху държавен или общински имот с прекратена регистрация за повече от три месеца.

   Возилата, на които не е заверен знакът за технически преглед за повече от три месеца и се намират върху държавна или общинска собственост, също се определят като отпадък. Автомобилите, които не отговарят на посочените в Наредбата изисквания, ще бъдат премествани, след като собствениците им бъдат уведомени със стикер в 14-дневен срок.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама