Днес е : Сряда, 24 Февруари 2021

За съмнения за сделка с тролеи от Беларус с предизвестен край пита проф. Илиев кмета Пенчо Милков

Публикация 23 Feb, 2021 / akcent.bg

    Г- н Милков, във връзка със сигнал, изпратен до всички общински съветници, моля да отговорите на следните въпроси:

  1. На какъв етап е провеждането на обществената поръчка по проекта?
  2. Община Русе проверявана ли е в момента по този сигнал?
  3. Как ще отговорите на отправените към Вас и Вашия екип обвинения?
  4. Не е ли това уронване на престижа на Община Русе пред редица български и европейски институции?

   Проф. Илиев е задал до кмета на Русе въпрос за проекта "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (договор на проекта
№ Д-34-89/07.10.2019 г.).

    В Питането до кмета се твърди, че източниците на сигнала посочват, че са допуснати закононарушения, от страна на Община Русе, в процедурата на обществената поръчка  за доставка на 15 бр. тролейбуси марка: BKM Energis, модел: MP-T.LF.12, тип: Metropolis, на беларуския производител HMC BKM.

    Община Русе предстои да закупи 15 бр. тролейбуси за нуждите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД. За целта, на 13.11.2020 г. е обявена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Русе чрез закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на електрически превозни средства - 12 (+/- 1) метрови тролейбуси“. Поръчката е на стойност 14 250 000 лева без ДДС, респективно 17 100 000 лева с ДДС – 100% безвъзмездно финансиране от Европейския съюз. Публикувана е на следния сайт: https://app.eop.bg/today/91600.

    В имейла до общинските съветници се твърди, пише проф. Илиев, че е допуснато вмешателство от външни за Община Русе лица, свързани с един от кандидатите,  в резултат на което в техническата спецификация на обществената поръчка са заложени дискриминационни условия към другите потенциални кандидати. На заложените изисквания отговарят единствено два артикула, с които следва да бъдат оборудвани доставените тролейбуси. Твърди се, че те нямат отношение към реалния предмет на поръчката – доставка на тролейбуси.

    Въпреки това, възложителят изисква кандидатите да представят сертификати за тях още на фаза подаване на оферти, докато за самите тролейбуси изисква сертификати едва при бъдещата доставка, пише в имейла. С оглед на факта, че изключителен представител на производителите на двете устройства за България е конкретна фирма, можем да заключим, че именно това е фаворитът на Общината за спечелване на поръчката, се казва още в писмото.

 

 

 

Коментари

Още Новини

Реклама

Реклама