Днес е : Вторник, 16 Август 2022

С 25 млн. лв. нараства бюджетът на Община Русе през 2021 г.

Публикация 12 Feb, 2021 / akcent.bg

  В края на деня 17:30 ч. вчера се проведе общественото обсъждане на Бюджет 2021 на Община Русе. Събитието протече онлайн, а своите въпроси, предложения и становища по него представиха граждани и част от общинските съветници на Русе.

   Проектът за Бюджет 2021 показва, че за настоящата година той е съществено увеличен, както следва:

  • от 135 на 160 млн. нараства рамката на проекта 2020/2021;
  • от 78 на 94 млн. се увеличават средствата от държавата за делегирани от  нея дейности;
  • от 45,5 на 50,8 млн. нарастват средствата от местни приходи за местни дейности;
  • от 11,8 на 15,5 млн. нараства капиталовият бюджет.

   „Не малко е направено преди да поема отговорността за Русе, но виждаме, че за съжаление промените в материалната среда, не са намерили отражение у хората“, сподели кметът Пенчо Милков пред общинските съветниците и гражданите, присъстващи на събитието.

   Като основни приоритети за 2021 година градоначалникът отличи:

- повишаването на способностите на общинските предприятия чрез осигуряване на нова техника и служители;

- подобряване сигурността на гражданите чрез осигуряване на технически средства и персонален състав;

-  подкрепа на русенската култура по отдавна забравен от творците начин - материално и с признание;

- разширяване на социалната дейност и подкрепа на хора в затруднено положение;

-  координирани усилия за справяне с пандемията COVID-19;

- инфраструктура – успешно завършване на важни проекти, ремонт на общински пътища и улици, ремонт на околоблокови пространства;

- енергийна ефективност на сгради и улично осветление.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама