Днес е : Четвъртък, 8 Юни 2023

Пандемията е засегнала и нивата на заплатите в световен мащаб

Публикация 24 Jan, 2021 / akcent.bg

Субсидирането на заплатите е позволило да бъдат компенсирани 40 на сто от загубите на общата маса на заплатите

   Пандемията от Covid-19 е оказала натиск върху заплатите през първата половина на 2020 година и вероятно ще ги понижи значително в краткосрочна перспектива. Това е основният извод от публикувания доклад на Международната агенция на труда (МОТ), цитиран от Франс прес.

   Докладът сочи, че има натиск върху равнището и/или повишението на средните заплати в две трети от страните, за които МОТ разполага с актуални данни.

   В останалите страни средната заплата е нараснала леко, но според авторите на анализа, това е изкуствено завишение, защото отразява закриването на нископлатени работни места.

   В близко бъдеще последиците от кризата, предизвикана от Ковид-19 върху икономиката и заетостта, вероятно ще доведат до огромен натиск към понижение на заплатите, прогнозират експертите на МОТ. Те препоръчват да се води адекватна политика на заплащане, която да се изработи в задълбочен и широк социален диалог, за да се даде отпор на последиците от кризата и да се подкрепи икономическото съживяване.

           Неравенствата се задълбочават

   Кризата има различно въздействие за мъжете и за жените, които са по-силно пострадалите, става ясно още от доклада, който е изготвен според данните за 28 европейски страни. Без субсидиране, общата маса на трудовите възнаграждения вероятно щеше да се свие с 6,5 на сто между първото и второто тримесечие на 2020 година - с 8,1 на сто за жените и с 5,4 на сто за мъжете. Тази разлика се дължи основно на намаляването на работните часове, допълват експертите на МОТ.

   Също така кризата е засегнала по-силно и по-дълбоко ниско платените работници, увеличавайки неравенствата в трудовите възнаграждения. В някои европейски страни без субсидиране на заплатите половината от най-ниско платените работници щяха да загубят близо 17,3 на сто от заплатата си в сравнение с 6,5 на сто за всички трудещи се, казват авторите на доклада.

   Временното субсидиране на заплатите, което бе въведено или удължено, за да се запазят работни места, позволи на редица държави да компенсират частично срива на заплатите и да бъдат смекчени последиците от кризата за неравенствата в заплащането, подчертават експертите на МОТ.

   При извадка от 10 европейски страни, за които има налични данни, анализаторите на МОТ са пресметнали, че субсидирането на заплатите е позволило да бъдат компенсирани 40 на сто от загубите на общата маса на заплатите

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама