Днес е : Сряда, 24 Февруари 2021

„Учители за Z-лебеди“ (“Teachers for SwanZ” ) – в подкрепа на професионалното образование по танци в Румъния, България и Австрия

Публикация 21 Jan, 2021 / akcent.bg

  През следващите две години Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе ще участва в изпълнението на международния проект „Учители за Z-лебеди“ (“Teachers for SwanZ” ), съфинансиран от програмата Еразъм+ (стратегическо партньорство в професионалната сфера) на Европейския съюз. Координатор на проекта е Средното училище по хореография „Флория Капсали“ Букурещ, Румъния (Choreography High School "Floria Capsali"),.

   Проектът стартира на 1 декември 2020 и ще включи учители, ученици и обучители от институциите на координатора и партньорите: Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ -http://www.artrousse.com/, Компанията „Атитюд“ във Виена, Австрия („Attitude") https://www.attitudestudios.at/ и Гръцко дружество в Румъния (Hellenic Union of Romania - http://www.uniunea--elena.ro/, със седалище в Букурещ.

   Посланик на проекта за България е художествения ръководител на балетната трупа на Държавна опера - РусеВесела Василева, която прие да подкрепя участниците с професионални съвети и видеоуроци.

   „Учители за Z-лебеди“ (“Teachers for SwanZ”) ще подпомогне учителите по танци в  по-доброто разбиране и комуникация с учениците, представители на поколението Z. Проектът щеразшири дигиталните умения на учителите,  ще спомогне за по-доброто осмисляне на традиционните и съвременните танцови практики катотехника и методика на преподаване, ще акумулира възможностите на междукултурния диалог за създаване на по-ефективни образователно-артистични инструменти и методики.

  Проектът включва мобилности на ученици и учители от една партньорска страна в друга, тренировъчни сесии за учители по танци. В резултат на съвместните дейности ще бъдат създадени:

· обучителен курс за учители по танци, който да ги подкрепя в развиването на професионални и комуникативни умения, умения за наставничество и интеркултурен диалог;

· уеб базирана учебна платформа „Виртуална лаборатория“ за споделяне на онлайн уроци по балет, екзерсиси, интервюта, съобщения, ръководства;

· малък наръчник с основната терминология, дейности и танцови упражнения за учители, които преподават други предмети.

   Създадените обучителни ресурси по проекта„Учители за Z-лебеди“ (“Teachers for SwanZ”)  ще са достъпни за всички заинтересовани лица от региона и Европа, благодарение на програма Еразъм+.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама