Днес е : Петък, 27 Януари 2023

Собствениците на домашни любимци са задължени да ги регистрират

Публикация 08 Jan, 2021 / akcent.bg

   Стопаните на кучета са задължени да ги регистрират в Община Русе.

   Всеки собственик трябва да подаде декларация за притежание на куче към Отдел „Екология“ в Община Русе или в кметствата на малките населени места.

   Освен декларацията, необходимо е да се представи копие от ветеринарно-медицинския паспорт на животното, заверен ловен билет, ако кучето е ловно, или друг документ, удостоверяващ причината за притежанието му.

      Таксата за притежание е 25 лева и е регламентирана в Закона за местни данъци и такси, определен в Наредба №16 на Общински съвет Русе. 

   Освободени от такса, но не и от регистрация, са следните групи: 

•          кучета на лица с увреждания;

•          служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

•          кучета, използвани за опитни цели;

•          кучета, използвани от Българския червен кръст;

•          кастрирани кучета;

•          кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

•          ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

    На собственика на домашното куче се издава Удостоверение за административна регистрация и платена такса за притежаване на куче с валидност до 31 март на следващата календарна година.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама