Четвъртък, 28 Септември 2023

Водата за русенци ще поeвтинее с 15 стотинки за куб. метър от догодина

 Водата за русенци ще поeвтинее с 15 стотинки за куб. метър от догодина
Публикация   18:18     30 Дек, 2020 /     akcent.bg   /     1592

   На основание Решение № Ц-46/30.12.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед № З-208/30.12.2020 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе се въвеждат нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, както следва:

 

Цени на ВиК услуги

лв./куб.м без ДДС

ДДС, лв.

лв./куб.м с ДДС

Доставяне вода на потребителите

1,914

0,383

2,297

Отвеждане на отпадъчни води

0,226

0,045

0,271

Пречистване на отпадъчни води

     

Битови и приравнените към тях потребители

0,313

0,063

0,376

Промишлени и други стопански потребители

     

степен на замърсяване 1

0,344

0,069

0,413

степен на замърсяване 2

0,505

0,101

0,606

степен на замърсяване 3

0,629

0,126

0,755

Обща цена на услугите за битови и приравнените към тях потребители

2,453

0,491

2,944

     Цените влизат в сила от 01.01.2021 г.

  Така водата за русенци ще поевтинее с 15 стотинки за куб. метър

    Комисията на енергийно и водно регулиране определи цените на водата в 26 области в страната, които влизат в сила от 1-ви януари. Регулаторът намалява цените на услугите на 16 ВиК дружества, като най-голямото намаление е в Сливен - с 14 на сто, в Ямбол и Добрич - с 12-13% и във Видин - с близо 10%. За 7 дружества цените се повишават, най-значително това ще се усети в София и Разград - с около 6%. с малко ще скочат цените  във Варна, Пловдив, Перник, Плевен и Кърджали. За част от дружествата няма промяна в цените на ВиК услугите. Това стана ясно след закрито заседание на Комисията на енергийно и водно регулиране, на което беше прието окончателно решение за изменение на одобрените с бизнес плановете на ВиК операторите цени на услуги за 2021 г. 

   След третата година от приемането на бизнес плановете на дружествата, Комисията е нормативно задължена да актуализира утвърдените с 5 - годишните бизнес планове на ВиК дружествата цени на услуги за следващата година, при отчитане на допълнителни показатели за изпълнение, а не само на инфлационния индекс за периода от приемането на бизнес плановете.

   През 2020 г. КЕВР извърши цялостен регулаторен преглед, включващ планови проверки на дейността на всички ВиК дружества за 2019 г. За първи път в процедурата по изменение на цените на услугите регулаторът отчита и ефекта от изпълнението на инвестициите, заложени от дружествата в бизнес плановете, както и изпълнението на единните показатели за ефективност. Оценяването на дейността на ВиК операторите е извършено с прилагането на единна методика, с което се гарантира равнопоставеност между тях.

   От КЕВР уточняват, че извънредната епидемиологична обстановка, настъпила през 2020 г., няма отношение към резултатите през периода 2017-2019 г. и няма как да бъде отчетена от регулатора в рамките на процедурата за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г.

Тагове : ВиК , цени ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha