Днес е : Понеделник, 1 Март 2021

150 лева за второ дете и 400 лева за близнаци ще получават родителите в Русе

Публикация 15 Dec, 2020 / akcent.bg

По прогнозни стойности за тази цел в бюджета за 2021 година са предвидени 170 000 лв.

   На последното за годината заседание на Общински съвет - Русе бе прието предложението на кмета за отпускане на еднократна финансова помощ за поощряване на отговорното родителство. 150 лева за второ дете и 400 лева за близнаци ще бъдат изплащани на родителите или осиновителите, които ги отглеждат в семейството. 

    Право на тази помощ имат хора с постоянен и настоящ адрес на територията на общината, като единият родител следва да е с постоянен адрес не по-малко от една година към момента на раждане на детето.

Второто условие е да са навършили 18-годишна възраст към момента на раждане на детето. Освен това и двамата родители/осиновители трябва да имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на искането.

     По прогнозни стойности за тази цел в бюджета за 2021 година са предвидени 170 000 лв.

     Желаещите да се възползват от еднократната помощ трябва да подадат заявление-декларация по образец в деловодството на Община Русе в срок до навършване на шест месеца от раждането/осиновяването на детето. Информация за останалите документи, които следва да се приложат, може да откриете тук.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама