Днес е : Неделя, 19 Септември 2021

Спад на незаписаните и отпаднали деца и ученици в област Русе

Публикация 25 Nov, 2020 / akcent.bg

Ръст бележат заминалите в чужбина семейства

    За период от 3 години делът на необхванатите в образователните институции деца и ученици е намалял с 12 %. Така от 4212 през средата на 2017 година от всички подлежащи на обхват, то техният брой към септември тази година е спадал до 853, което е едва малко над 3% от всички в задължителна предучилищна и училищна възраст, които общо за региона са 23761.

   Това стана ясно от проведена среща на началника на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева с представители на институциите от областта, сред които и експерти от Областната администрация. Паралелно в онлайн видеовръзка участваха и по-голяма част от директорите на училищата в Русенско. От РУО посочват още, че към момента доклад не са получили само от Община Русе.

   Макар и да се наблюдава сериозен спад при незаписаните и отпаднали ученици, то за съжаление има ръст при тези, които са заминали извън страната. През 2017 година незаписаните са били 422, а сега са само 48. Със 66 е спаднала бройката и на отпадналите от учебните заведения. Преди три години те са били 130, а през 2020-а са 64. С почти 1.75 пъти са се увеличили децата и учениците, които са напуснали България. От 2220 през 2017 година, то сега те са вече 3882, като 2496 са от община Русе.

   От Регионалното управление на образованието отбелязват още, че от самото начало на дейностите по Механизма за обхват през 2017-а година до настоящия момент координацията между институциите, ангажирани с Механизма е на много добро ниво. Усилията са обединени за прилагане на адекватни мерки спрямо децата и учениците, които поради различни причини не посещават учебни заведения, като сред тях са липса на средства и ранни бракове. В резултат на тези усилия с всяка изминала година все повече деца и ученици са върнати в образователната система и сега дейността на педагогическите специалисти са насочени към тяхното приобщаване към образователния процес.

   Сред приоритетите на институциите в тази сфера са още осъществяването на методическа подкрепа на учителите и служителите от училищата и детските градини, както и администрирането от страна на Регионалното управление на образованието на платформата „Посещаемо и безопасно училище“. От там са категорични, че още през следващата учебна година ще бъде въведено ново райониране за територията на община Русе, което да облекчи работата на екипите за обхват.

  

Коментари

Реклама

Реклама