Днес е : Неделя, 29 Ноември 2020

Две от групите общински съветници напуснаха заседателната зала на Общинската сесия преди изчерпването на Дневния ред

Публикация 19 Nov, 2020 / akcent.bg

   На днешното 14-о заседание на Общински съвет – Русе две от групите общински съветници напуснаха заседателната зала на „Канев Център“, преди Общинската сесия да е приключила.

   Това се случи по време на дебата за точката, свързана с промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

    Преди окончателното гласуване на материала, в залата присъстваха 39 общински съветници. След напускането на двете групи заседанието беше временно прекъснато поради липса на кворум. След кратката почивка се събра кворум от 28 души и заседанието продължи с гласуване на въпросната точка, която беше приета единодушно.

   От Дневния ред оставаха още пет точки за гласуване, като една от тях - Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на обект – общинска собственост в тематичен Коледен базар, не беше приета, тъй като за нея се изискват 34 гласа, съгласно ЗМСМА. С това стана ясно, че една от коледните къщички на предстоящия Коледен базар няма да бъде предоставена безвъзмездно за благотворителна цел.

   Само час след Общинската сесия, председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев и заместник-председателя Пламен Рашев свикаха спешен брифинг с представители на медиите.

      Пазарджиев призова напусналите заседанието да преосмислят своето поведение и добави, че всички ние сме свидетели на подобна ситуация за втори път през настоящия мандат и то по време на пандемия.

     „Считам, че управлението на града е обща кауза и обща цел. А сред основните цели днес беше именно промените в Правилника да бъдат приети, което ще осигури провеждането на следващата Общинска сесия онлайн“ каза още Пазарджиев.

        Пламен Рашев отбеляза, че „за пореден път, по време на пандемия залата се напуска от хора, които провокират не вземане на решения по важни точки“.

        Според председателя на Об. съвет това, което е предизвикало острата реакция на неговите колеги, е редът при прекратяване на дебатите. „Колегите или не са вникнали в предложението, или изкривяват събитията“ продължи председателят и припомни случаи, в които след първо изказване дебатите са били прекратявани. С въвеждането на новите правила това няма да бъде възможно, защото никой не би искал свободата на словото да бъде ограничена.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама