Днес е : Неделя, 29 Ноември 2020

Община Русе ще прекрати договора си с „Топлофикация Русе“ ЕАД след решение на Общинския съвет

Публикация 19 Nov, 2020 / akcent.bg

    Една от дискутираните точки по време на заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет беше Прекратяване на Договор № 4362 / 19.11.2018 г. за безвъзмездно третиране (сепариране) на битови отпадъци, сключен между Община Русе и „Топлофикация Русе“ ЕАД.

    Заместник-кметът по Комунални дейности Димитър Недев докладва точката и обясни хронологично какъв  е пътят на сключения договор.

    През 2013 г. Община Русе получава предложение от „Топлофикация  Русе“ АД за изграждане на сепаратор с цел подобряване обработката на отпадъци на територията на Община Русе.

    През 2018 г. започва работа на самата инсталация, като инсталацията за събиране на отпадъци обслужва освен Община Русе, още и общините Ветово, Тутракан, Иваново и Сливо поле.

    До средата на м. октомври 2020 г. са обработени около 24 500 тона отпадъци.

    Основната идея, с която е направено предложението от Топлофикация Русе през 2013 г. е суровината, която се получава като RDF, да се гори в ТЕЦ – Русе. В последствие същия не получава разрешително за тази дейност, в резултат на което спада и инвестиционният интерес.

    Според предварителен анализ, сумите, необходими за изплащане от общинския бюджет към РИОСВ - Русе ще са на стойност 6 млн. 100 хил. лв.

    Предложението на Общинска администрация е тези плащания да бъдат намалени на 4 млн. 300 хил., като настоящият договор между Община Русе и „Топлофикация – Русе“ АД се прекрати по взаимно съгласие.

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама