Днес е : Събота, 10 Април 2021
Парламентарни Избори 2021

Общият устройствен план на Община Русе беше одобрен с 26 гласа „ЗА“

Публикация 19 Nov, 2020 / akcent.bg

   Общият устройствен план на Община Русе беше одобрен с 26 гласа „За“, 11 „Против“ и 4 „Въздържали се“.

   С това решение се възлага на кмета на Община Русе Пенчо Милков да представя за приемане от Общинския съвет ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на общината и да прави предложения за изменение на плана на основание чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

   От "Да България", СДС и от ГЕРБ декларираха, че няма да гласуват за приемане на ОУП. Предложението на "Да България" гласуването за приемане да стане на декемврийската сесия не бе прието. За него гласуваха 15 общински съветници, 21 са "Против" и въздържали се. 6.

   Настоящото решение ще бъде изпратено на Областния управител на област Русе. В случай, че не бъде върнато за ново обсъждане или не бъде обжалвано, Решението на Общински съвет ще се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“.

   На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ одобреният Общ устройствен план на Община Русе не подлежи на обжалване.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама