Неделя, 14 Април 2024

Сигнали за нередности, констатирани от проверките в Община Русе, са изпратени и до прокуратурата

Сигнали за нередности, констатирани от проверките в Община Русе, са изпратени и до прокуратурата
Публикация   07:57     18 Ноемв, 2020 /     Румен НИКОЛАЕВ   /     2246

За мен най-важното е да се установи сигурност у хората, да усетим, че сме минали едно стъпало към друг вид общество, с по-малко омраза и агресия, по-единно и задружно, заява в интервю за Акцент.БГ кметът Пенчо Милков

 

    Една година след изборите, които направиха Пенчо Милков кмет на Община Русе. Как се чувствате като кмет на Дунавската столица на България?

    Оптимално, в работна обстановка. Процесите отдавна са изяснени като начин на работа, проблематика, и в момента работим по решаването на много текущи въпроси. Мисля, че за тази една година успях да усвоя начина, по който най-оптимално могат да бъдат използвани ресурсите на общината, както и порядъка, в който да осъществяваме целите си.

Имате ли усещането, че и съдбата беше малко или много благосклонна към Вас на местните избори?

Съдбата обича смелите.

    В предизборните си тези миналия октомври рисувахте Русе като един чист, умен, културен град за пример. В същото време измина една трудна за всички година. До каква степен в тази обстановка успявате да направите онова, към което се стремите и какво успяхте да реализирате от целите, които си поставихте?

    Винаги съм мислел, че трябва да избираме личност, защото никой няма кристална топка да предвиди с какви трудности ще се сблъска. А кризите са нормално явление. В случая имаме здравна криза. Преди мен ръководителите на Община Русе и на държавата са срещали други предизвикателства. Затова трябва да правим добър избор за кмет и да преценяваме ръководителите според техните личностни качества.

    Здравната криза оказва сериозно въздействие върху общината. Мисля, че тя има вече и социални измерения в страната и света.

     Това, което трябва да прави един кмет, е следното: да гледа към големите задачи, които си е поставил за цел, като не изпуска и ежедневните дела. Затова смятам, че в тази една година направихме към големите цели за Русе решителни крачки в различни направления, без да неглижираме нито една от дейностите, които вършим с отговорност към хората.

    Сравнително отскоро при няколко производствени предприятия има напрежение и грозно противопоставяне между бизнеса и чистотата на въздуха, а оттам и здравето на русенци, в частност и на жителите на Мартен.

Това е тема, по която гражданите са изключително чувствителни, особено група граждани, които сигнализират и коментират най-вече в социалните групи. Но като че ли има и такива, които се възползват от притесненията и страха на хората за здравето им, и темата за чистия въздух се преекспонира и се използва с нечисти цели, включително и политически.

    Борбата между желаещите печалба в цял свят и всички останали е от стотици години. Желаещите печалба не просто замърсяват околната среда, те често използват труда на хората по недопустими начини. Това е довело до синдикалните протести и отстояването на правата им.

   Заставам до своите съграждани в абсолютно законното им право да протестират. Аз също съм протестирал - като родител, гражданин и съмишленик.

   По новото ни законодателство не може да има замърсяващо производство. За разлика от по-старото законодателство в света и в България, когато такова е било допускано и около него се изграждаше буферна зона.

   Това са европейските норми, на които всеки следва да се подчинява. В своя имот лицата не трябва да отделят неорганизирани емисии, които да замърсяват въздуха. Ние обаче сме свидетели как едно предприятие, срещу което има наказателни производства, глоби, които и съдът потвърждава, изгражда инсталации за 16 млн. лв. Накрая, нощем  чрез  камери на общината, се вижда как коварно изпуска нерегламентирани емисии в атмосферата през покрива, които ние трябва да дишаме.... Да, хванахме го.

    Хората, виждайки това, са чувствителни и се притесняват, че всеки друг може да го направи. Щом един нарушава закона, така може да постъпва всеки друг. Понеже обществото в Русе е чувствително на тази тема, при всяко инвестиционно намерение е задължително според мен РИОСВ да постановява да се поставят качествени станции за измерване чистотата на атмосферния въздух за сметка на предприятието, както това се направи с Монтюпе. Заявих това по повод сегашните дебати с ДИЗ "Тегра" и с във въздуха Мартен, казах го на собствениците на фирми, казах го и на гражданите, ще го кажа и на сесията в четвъртък, писах писмо и до РИОСВ.

   Както "Монтюпе" бе задължено да постави измервателна станция, РИОСВ може да задължи предприятията да сложат на зоната си такива станции. Така ще се създаде абсолютна безспорност в отношенията. Очаквам дори още повече българските инвеститори да сложат станции за качеството на въздуха и да бъде направена широка разяснителна кампания, за да не се спекулира със страхове. Трябва да има публичност и откритост.

   Всъщност инвеститорите представят своите инвестиционни намерения, които със сигурност са в съответствие с всички европейски и национални изисквания и норми. Явно проблемът е в контрола по изпълнението им?

   Да. Дали всичко е в нормите, трябва да се установи от държавния регулатор. Това трябва да прави РИОСВ.

   А това няма как да стане, след като няма една подвижна станция, която освен производствени  миризми, да замери и битовото замърсяване на въздуха в Мартен във вечерните часове.

   В Русе има две станции, които замерват органични замърсители. Едната се води мобилна, но не е била в движение от 10 години. Затова предложих на екоминистерството да я кача на една платформа на камион и да я поставим, където има нужда. Засега отказват... 

   Отделно осигурихме две други станции, с което стават вече четири. Новите две   от тази година замерват качеството на въздуха в две училища. В момента работя за това Община Русе също да разполага станция за замерване на замърсители, която да бъде включена в Националната система за мониторинг на въздуха.

   Да обобщим- Дунавска индустриална зона "Тегра" такъв голям замърсител и толкова ли е опасна, както една група екоактивисти се опитва да я покаже?

   Не може да се обобщава за цяла зона. Има различни предприятия и смятам, че няма как 700 души да се подпишат, че усещат някакви аромати, ако не ги усещат... Аз не съм съдия, нито екологичен експерт. Единствено заставам зад хората, които казват, че според тях има проблем. Че е необходимо да се изясни и покаже какъв точно е проблемът, и да бъде решен.

   Но не е ли време и да се спре да се спекулира с понятията "вредни" и "неприятни миризми"?

   Когато има производство, то трябва да ограничи изпускането на миризми, които пречат на хората да се чувстват нормално. В случая на границата на две населени места- между гр.Русе и Мартен не може да има неприятни миризми.  Има технологии, има биофилтри, има инсталации - различни възможности въздухът да се подобри. Хората не трябва да усещат неприятно миризми.

   Бяхте казали, че в Община Русе в различните отдели се извършва одит на управлението от предходни мандати. Има ли вече конкретни резултати и ще бъдат ли оповестени?

   Не всички одити са завършени. Към момента по 10 от тях вече има резултат, като са посочени и много порочни практики, допускани хронично.

   Одитът за "Комунални дейности" съм изпратил на прокуратурата, а той обхваща периоди преди да стана кмет и след това. В момента, в който разбера, че има действие с индикатор за измама, го изпращам в прокуратурата. Да не говорим, че в някои обществени поръчки с избран изпълнител по ЗОП цените са в пъти по-високи от тези по магазините.

   Русенци ще видят какви несъотвествия са констатирани от одита, като след това по закона, който регламентира одита, ще трябва в края на годината да покажа и предприетите мерки за отстраняване на вредните въздействия.

   Ще представя и данни за финансовите корекции по европейските програми, започнати от предишното ръководство -  почти 9 млн. лева до момента по 3 европейски програми и 10 обществени поръчки. Тази пари са платени тази година от всички русенци, но няма да бъдат възстановени.

   За мен най-важното сега е да се установи сигурност у хората, да усетим, че сме минали едно стъпало към друг вид общество. С по-малко омраза и агресия, по- единно и задружно!

   Аз съм забелязал несъответствия и ще ги отстранявам. Но не мога да загубя ценно управленско време и енергия, за да воювам с миналото. Трябва да се протегна към бъдещето.

- Как е коалиционната култура в Общинския съвет и срещате ли декларираната в началото на мандата подкрепа от партиите в него?

   В изборната нощ казах, че нашите съграждани са мъдри. Защото те, избирайки кмет убедително, гласуваха и избраха шарен Общински съвет от 10 политически сили. Защо смятам, че са мъдри, а аз съм късметлия. Защото всяко едно нещо го обмислям по пет пъти и обяснявайки го 10 пъти, стигам до извода то правилно ли е или не. Защото ако имам едно безропотно мнозинство, което наблюдавах в Народното събрание и в Общинския съвет, когато бях съветник, един гумен печат, който да ме възхвалява и да гласува "За", това щеше да е вредно за съгражданите ни. Всяко едно решение на мен ми се налага да го обосновавам пред умни хора.

   Не се ли случва и сегашното мнозинство да реагира по подобен начин?

   Говоря за мислещи хора, аз съм ги призовавал да мислят. В случаите, когато не им е било достатъчно ясно, сме отлагали гласуване, събирахме се и пак размишлявахме. В момента, в който аз убеждавах тях, убеждавах и себе си, и всички съграждани.

   В момента нашият Общински съвет е един от най-работещите в страната. Защото има много мнения, изказват се становища, никой не е посрещан с думите, че не е подготвен или че е популист... Сесиите сега протичат всеки месец от 9 часа сутринта до 19 часа вечерта и по една седмица вървят комисии. Аз също участвам в работата на всяка сесия, където се отнасям с уважение и отговорност. Мисля, че това е работещ Общински съвет, а ние сме късметлии.

         Следва продължение.....

 

   Пенчо Милков е роден преди 41 г.в българската болница в Бенгази. По това време родителите му работели в Либия - баща му във фирма, а майка му преподавала български език.

  Малкият Пенчо получава 3 акта за раждане - на български, на либийски и на английски. На 5 месеца обаче момчето е върнато в България, за да го гледат бабите и дядовците. Родителите му остават в Либия до средата на 80-те години, а Пенчо израства в абсолютния център на Русе, който днес определя именно като свой роден град.

  Завършил е първо едно от елитните основни училища в града - “Л. Каравелов”, а след това хуманитарната гимназия “Хр. Ботев”. От малък е свикнал на работа.

  Като ученик продава пуканки срещу заведението “Балкан” в града. После работи като строител до влизането му в казармата. Там се подготвя да кандидатства право. Естествено, приемат го. Става първият пълен отличник на Юридическия факултет в града и през 2004 г. получава наградата “Русе” за наука,въпреки че работи и нощни смени, докато следва. Доктор е по гражданско право от 2013 г. Издал е и книга “Договорната система в строителството”.

  Завършил е обучение в Института по политика. Дипломира се и като магистър по национална сигурност и отбрана във Военната академия.

  8 г. е бил в една от големите адвокатски кантори в града.


 

 

Тагове : чист въздух , ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha

Прочети още