Днес е : Събота, 23 Януари 2021

Държавната хазна на плюс към деветмесечието, с колко?

Публикация 11 Nov, 2020 / akcent.bg

Министерствата ще търсят възможни икономии. Определят се лимити за плащания за месец ноември и декември 2020 г.

инистерствата да направят анализ на предстоящи плащания и възможни икономии по бюджетите си до края на годината, прие правителството във връзка с изпълнението на държавния бюджет за 2020 г.

Определят се лимити за плащания за месец ноември и декември 2020 г. в размер на средномесечния размер на разходите и предоставените трансфери за деветмесечието, увеличен с не повече от 30 на сто.
Още по темата
Борисов нареди: Не искам да има недостиг на линейка, лекарство, легло!
Днес правителството одобри доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2020 г.

Бюджетното салдо на касова основа към 30 септември е положително в размер на 871,4 млн. лв. (0,7 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 484,9 млн. лв. и по европейските средства в размер на 386,5 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към 30.09.2020 г. е 13,53 млрд. лв., в т.ч. 13,49 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,04 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2020 г. са в размер на 32 415,5 млн. лв. или 73,0 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, те намаляват номинално с 383,5 млн. лв.

Разходите за деветте месеца на 2020 г. са близки по размер спрямо същия период на предходната година, като се отчита намаление основно в частта на капиталовите разходи. Номинално нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, има при социалните плащания, разходите за персонал, разходите за субсидии и други.

Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2020/11/11/haznata-na-plius-kym-devetmesechieto-s-kolko.469339
 
инистерствата да направят анализ на предстоящи плащания и възможни икономии по бюджетите си до края на годината, прие правителството във връзка с изпълнението на държавния бюджет за 2020 г.

Определят се лимити за плащания за месец ноември и декември 2020 г. в размер на средномесечния размер на разходите и предоставените трансфери за деветмесечието, увеличен с не повече от 30 на сто.
Още по темата
Борисов нареди: Не искам да има недостиг на линейка, лекарство, легло!
Днес правителството одобри доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2020 г.

Бюджетното салдо на касова основа към 30 септември е положително в размер на 871,4 млн. лв. (0,7 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 484,9 млн. лв. и по европейските средства в размер на 386,5 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към 30.09.2020 г. е 13,53 млрд. лв., в т.ч. 13,49 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,04 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2020 г. са в размер на 32 415,5 млн. лв. или 73,0 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, те намаляват номинално с 383,5 млн. лв.

Разходите за деветте месеца на 2020 г. са близки по размер спрямо същия период на предходната година, като се отчита намаление основно в частта на капиталовите разходи. Номинално нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, има при социалните плащания, разходите за персонал, разходите за субсидии и други.

Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2020/11/11/haznata-na-plius-kym-devetmesechieto-s-kolko.469339
 

   Министерствата да направят анализ на предстоящи плащания и възможни икономии по бюджетите си до края на годината, прие правителството във връзка с изпълнението на държавния бюджет за 2020 г.

    Определят се лимити за плащания за месец ноември и декември 2020 г. в размер на средномесечния размер на разходите и предоставените трансфери за деветмесечието, увеличен с не повече от 30 на сто.

   Бюджетното салдо на касова основа към 30 септември е положително в размер на 871,4 млн. лв. (0,7 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 484,9 млн. лв. и по европейските средства в размер на 386,5 млн. лева.

   Размерът на фискалния резерв към 30.09.2020 г. е 13,53 млрд. лв., в т.ч. 13,49 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,04 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

   По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2020 г. са в размер на 32 415,5 млн. лв. или 73,0 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, те намаляват номинално с 383,5 млн. лв.

   Разходите за деветте месеца на 2020 г. са близки по размер спрямо същия период на предходната година, като се отчита намаление основно в частта на капиталовите разходи. Номинално нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, има при социалните плащания, разходите за персонал, разходите за субсидии и други.

Коментари

Още Новини

Реклама

Реклама