Днес е : Неделя, 29 Ноември 2020

20 проекта кандидатстват за финансиране от близо 120 000 от Фондация „Русе – град на свободния дух“ по Програма „Знание и растеж“ 2020/2021

Публикация 27 Oct, 2020 / akcent.bg

   На  26 октомври изтече крайният срок на конкурса за проекти „Знание и растеж“ за 2020/2021 година на Фондация „Русе – град на свободни дух“, който се провежда с подкрепата на „Еконт Експрес“ ЕООД. Във фондацията  постъпиха общо 20 проекта на обща стойност 195 170,08 лв.   

   Исканата от Фондация „Русе – град на свободния дух“ сума е в размер на 119 143, 06  лв.

   В конкурса участват Русенски университет „Ангел Кънчев“, културни институции, училища и детски градини, училищни настоятелства, както и неправителствени организации от Русе.

   Съгласно предварително обявения регламент предстои проектните идеи да преминат през два етапа на оценка – административно съответствие и допустимост и оценка по същество. Във втория етап ще се следи изпълнението на критериите :

  • Проектът да има връзка с приоритетния фокус
  • Проектът да показва ясно с какво и как ще е полезен на хората
  • Проектът да е с ясно измерими цели
  • Проектът да създава условия за развитие на човешкия потенциал
  • Проектът да има практическа приложимост и обществено значими резултати
  • Проектът да обединява различни институции и организации в постигането на обща цел
  • Проектът да не предвижда дейности, които получават финансова подкрепа от общината и държавата
  • Проектът да има подробен и реалистичен план-график на дейностите за изпълнение на проекта
  • Проектът да има реалистичен бюджет и пълен набор от необходими документи
  • Проектът да предвижда собствен финансов принос от страна на кандидатстващата организация

        Проектът да предоставя възможности за продължение (устойчивост на проекта)

     С приоритет ще бъдат разглеждани проекти, които:

- обединяват повече от три институции или организации, активно участващи в реализирането на проекта;

 - предлагат над 50 % собствен финансов принос;

- дават възможност за достъп до знания и развиване на умения на възможно най-много хора;

   Комисията, която ще оценява проектните идеи,  е в състав:

Златомира Стефанова – Председател на УС на Фондация „Русе – град на свободния дух“

Енчо Енчев– член на УС на Фондация „Русе – град на свободния дух“

Десислава Господинова - член на УС на Фондация „Русе – град на свободния дух“

Елена Минкова – Изпълнителен директор на Фондация „Русе – град на свободния дух“

Венцислава Николова  - Ръководител Подбор и развитие на човешките ресурси в „Еконт Експрес“ ЕООД

   Поради усложнената епидемиологична обстановка се налага удължаване на срока за разглеждане на проектите. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени след 10 ноември 2020 година на сайта на Фондация „Русе – град на свободния дух“  www.free-spirit-city.eu

 

 

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама