Днес е : Вторник, 29 Септември 2020

Съвместни проверки по изпълнение на комплексните разрешителни на потенциалните замърсители на въздуха ще извършва РИОСВ

Публикация 16 Sep, 2020 / akcent.bg

Системата за мониторинг ДОАС, работила до 2012 г. сега се оказва единствената възможност да се спре злоупотребата с недостатъците на измервателната техника у нас

Да се възстанови работата на диференцираната оптична система ДОАС. Това е предложението на МОСВ за справяне с проблема за въздуха над Русе. Системата е работила до 2012 година, но е спряна. Това се налага, тъй като измервателните съоражения, с които разполага България и са в съответствие с европейските изисквания, не отчитат моментното, а сумарно състояние на количествата вещества във въздуха. Така замърсителите изпускат залпово нерегламентирано промишлен въздух, което наличната апаратура не може да отчете.

    По думите на зам.-директора на ИА по околна среда Михаил Бъчваров обаче задействането на ДОАС не е ясно кога ще се случи, тъй като трябва да бъдат преодолени редица бюрократични процидури по избор на изпълнител, на доставчик на консумативи и др.

  Зам министър Атанаска Николова обеща съдействие от страна на министерството, но в същото време бе подложена буквално под журналистически обстрел предвид многобройните досега подобни срещи, които продължават да са без резултат.

  Зам.-министър Николова, зам.-изпълнителният директор на ИАОС Михаил Бъчваров и директори на три дирекции в министерството проведоха среща с представители на местната власт.  Николова увери,  че министерството ще предприеме всички необходими мерки за трайно и устойчиво решаване на проблема с чистотата на въздуха в Русе, както и ще предостави методическо съдействие за дооборудване на новите две станции с анализатори за измерване на органични замърсители, които община Русе получи като бенефициент на проект по Програма LIFE.

   „Русе се нуждае от сертифицирана мобилна станция за измерване на органичните замърсители", заяви кметът Пенчо Милков на среща с представители на Министерството на околната среда и водите и РИОСВ – Русе - заместник-министрите Атанаска Николова и Николай Кънчев, както и зам.-директора на ИА по околна среда Михаил Бъчваров и началника на отдела по въздух и вредни физични фактори в РИОСВ – Русе инж. Христо Милков.

   „Техниката трябва да е преносима, но не предназначена за аварийни ситуации, каквато имат Изпълнителната агенция по околна среда и водите и службите по Пожарна безопасност и защита на населението“, уточни кметът.

       „Ние, русенци, настояваме тя да дава информация какви точно са отделяните от производствата химични вещества и дали количествата са в границите на измерванията на „Линамар“, каза още Милков и подчерта, че в борбата за чист въздух в момента се включват както обикновени граждани, така и специалисти от Русенския университет, предоставящи своята експертиза по темата.

   "Не може да се търпи неприятната миризма дори да не е вредна. И правото дава възможност ние да се защитим като местна общност. Възможно е да се заведе колективен иск за нетърпимост към познатата на русенци миризма. Тя ще бъде изследвана, ще се разбере, но ако е нетърпима, трябва да имаме защитен механизъм.

И още:

   Тук няма политика, независимо който и да беше кмет, но ние имаме проблем, който е над нашите възможности да решим. А той продължава вече 8 години.

На територията на града има 92 предприятия, които са потенциални замърсители. Ще им бъдат извършени съвместни проверки на РИОСВ с други институции по изпълнение и спазване на комплексните разрешителни. Особено това важи за 17 от тях, които изпускат организирано промишлен въздух или досега са имали проблем със замърсяването.

   Така служители на Община Русе в няколко последователни дни установиха, че в "Линамар" реверсивно се включват вентилатори и изхвърлят в атмосферата промишлен въздух. Става въпрос за миризмата, позната на гражданите като изгорял бакелит....

       В срещата взеха участие и областният управител на Русе Галин Григоров, председателят на Общински съвет Иво Пазарджиев, председателят на Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе Пламен Рашев, както и експерти от общинска администрация.

-------------------------------

   Диференцирана оптична система - В края на 2002 год. завърши проект по Програма ФАР- ТГС-99 "Изграждане на единна мониторингова система за контрол качеството на атмосферния въздух в граничните българо-румънски градове по Долен Дунав".

   В резултат от изпълнението на този проект, в допълнение към съществуващата система за контрол на въздуха в двойките градове Русе - Гюргево, Силистра - Кълъраш, Никопол-Турну Магуреле и Свищов - Зимнич заработи съвместната Българо-румънска ДОАС система за контрол качеството на въздуха. В двете страни са инсталирани по 7 системи за контрол качеството на атмосферния въздух и по две метеорологични станции. В двойките градове се контролират еднакви атмосферни замърсители с еднаква измервателна апаратура. За оценка нивото на замърсяване се използват еднакви пределно допустими концентрации. Информацията от измерванията за всяка двойка градове се представя на обществеността в реално време на съответни монитори.

   10 години по-късно системата е спряна.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама