Днес е : Понеделник, 18 Януари 2021

Зам.-министър Николова: Северозападна и Северна централна България ще са приоритетни за европейските инвестиции през 2021-2027 г.

Публикация 10 Sep, 2020 / akcent.bg

Северен централен район първи в страната избра членове на бъдещия Регионален съвет за развитие. Русенска област ще бъде представлявана в състава на РСР от кмета на областния град Пенчо Милков, от Димитър Славов – кмет на община Бяла и от кмета на община Сливо поле Валентин Атанасов

   Северен централен район и Северозападния район ще са фокус като приоритетни територии през новия програмен период 2021-2027 г., тъй като социално-икономическите им показатели показват нуждата от целенасочена политика и инвестиции от европейските фондове. Това обяви във Велико Търново заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова. Тя проведе среща с кметове на общини от района, пред които представи проекта на програмата за развитие на регионите и новия териториален подход за управление на средствата от европейските фондове и проведе обучение на новоизбраните членове на Регионалния съвет за развитие.

   Зам.-министър Николова допълни, че за всеки от шестте района на страната ще има предвиден пакет от бюджетни средства, включващ финансиране от всички европейски оперативни програми. Точната стойност ще бъде ясна след финалното одобрение на бюджетите им от страна на Европейската комисия и Европейския парламент, уточни Николова. Тя напомни, че в следващите седем години страната ни ще получи по-голям финансов ресурс от ЕС спрямо настоящия програмен период. Конкретно ОП „Развитие на регионите“, която ще се управлява от МРРБ, ще разполага с над 3 млрд. лв. Тя ще продължи инвестициите в инфраструктура, като ново ще бъде финансирането на регионални индустриални зони, които да позволят на няколко общини да имат възможност за развитие на икономическия сектор и разкриване на нови работни места.

   Заместник-министър Николова приветства новоизбраните 12 представители на местните власти от района за членове на Регионалния съвет за развитие. От област Велико Търново в съвета влизат кметът на община Велико Търново и председател на Управителния съвет на НСОРБ Даниел Панов, кметовете на общините Елена - Делян Млъзев и Павликени - Емануил Манолов. От  област Габрово бяха гласувани кметът на община Габрово Таня Христова  и кметът на община Севлиево Иван Иванов. Представители на област Разград  ще са Денчо Бояджиев – кмет на община Разград, и Дауд Алияоглу – кмет на община Цар Калоян.  Русенска област ще бъде представлявана в състава на РСР от кмета на областния град Пенчо Милков, от Димитър Славов – кмет на община Бяла и от кмета на община Сливо поле Валентин Атанасов. Област Силистра издигна за членове на РСР председателя на Общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова и кмета на община Главиница Неждет Ниязи. Бяха избрани и заместници на титулярните членове.

   Регионалните съвети ще се състоят от общо 51 члена, като освен представители на общини и областни управи, участници ще имат и неправителствения сектор, бизнесът, научната общност, висшите учебни заведения, синдикални организации и др. Съветът ще има широко експертно представителство и ще бъде важно звено при селекцията на проектите, които ще получат европейско финансиране.

Коментари

Реклама

Реклама