Днес е : Неделя, 19 Септември 2021

Извършват се проверки по сигналите за миризми в град Русе

Публикация 02 Sep, 2020 / akcent.bg

   Извънредна проверка е извършена на "Линамар"- бившето „Монтюпе“ ЕООД, в Източна промишлена зона днес, по повод постъпили  сигнали за миризма на бакелит в ранните часове на деня.  

 Извършен е обход на производствената площадка на дружеството. Към момента на проверката са работили три от седемте карусела – в производствени халета № 2 и № 3. Проверени са покривните площи. Не е установено нарушаване целостта на приложените принудителни мерки (пломби) на жалузите в Хале № 1 и покривните вентилационни клапи в Хале № 3. На място е проверено прилагането на инструкцията за контролирано отваряне на вратите в производствено Хале № 3.

     От оператора е изискана документация, свързана със смяната на активния въглен към пречиствателните съоръжения на каруселите.

   Извънредната проверка на "Линамар"- бившето „Монтюпе“ ЕООД продължава.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама