Днес е : Вторник, 28 Март 2023

Утвърдени са разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2020 г.

Публикация 26 Aug, 2020 / akcent.bg

   Правителството утвърди разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2020 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

   За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 3520,23 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 640 лв. и за командировки на областни управители – 963,20 лв. 

   За командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, както и за командировки на председатели и членове на държавни комисии не са извършени разходи.

Коментари

Реклама

Реклама