Днес е : Сряда, 31 Май 2023

Русенският университет представи маска за лице с иновативен филтър срещу патогени и вируси

Публикация 06 Aug, 2020 / akcent.bg

Общо 14 учени са съизобретателите на изобретението

   На пресконференция в Русенския университет беше представен филтър на маска за лице, която е предназначена за индивидуална защита срещу проникване на патогени и вируси в дихателните пътища на човешкото тяло, както и срещу пренасянето им от пациент към хора от околната среда. Презентацията беше направена от представители на научния екип - чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, ректор на Русенския университет, проф. д-р Велизара Пенчева, председател на Общото събрание, инж. Койчо Митев - автор на концепцията за изобретението, д-р Емил Янков - главен асистент и доц. Йордан Дойчинов от Русенския университет.  За изобретението са подадени заявления за патент за изобретение и за регистрация на полезен модел, вчера (5 август 2020 г.).

   Основното предимство на изобретението се състои в това, че ограничава значително разпространението на патогени и вируси превантивно, като те се деактивират „под носа“ в двете посоки – от и към потребителя.

   Изобретението предлага конструкция за филтър на маска за лице, която е в състояние да деактивира попадналите отвън и отвътре върху филтъра патогени и вируси, при което филтърът функционира като пасивен статичен галваничен елемент, активиран от въздушната струя и капчиците влага, съдържащи се във въздуха, при дишане и издишване от потребителя.

   Филтрите са приложими и за производството на защитни облекла за медиците на 1-ва линия, които работят в силно заразна среда, също така и за лаборанти, работещи в силно заразна среди. Иновацията ще намери приложение и във въздушния и автобусния транспорт, като компаниите, които управляват този бизнес предоставят на пътниците маски, дезинфектирани в мобилни контейнери, снабдени с генератори за озон и/или UV лъчи. Освен това могат да се изработват филтри и за климатични системи на обществени сгради, транспорт (речен, градски, въздушен и др.) и домакинства.

   Маските за лице във варианти само от текстил с покритие от сребро и титан могат да бъдат за многократна употреба чрез изпиране до 60°. Нано частиците, с които са покрити текстилните платове са здраво прилепнали към влакната и осигуряват преминаването на йони с различен електрически потенциал от единия слой покритие към другия, при което патогени и вируси, които се съдържат във влажните капки при дишане издишване се деактивират.

Филтърът съдържа най-малко един слой хигроскопичен тъкан или нетъкан текстил, като от двете му страни са поставени плътно прилепнали гъсти мрежи (сита) и се характеризира с това, че плътно прилепналите гъсти мрежи са от тънки нишки електропроводим метал и/или плат от тъкан или нетъкан текстил, при което двете мрежи (сита) и/или двата плата от тъкан или нетъкан текстил са покрити чрез вакуумно, електродъгово или магнетронно разпрашване в контролирана среда или галванично напластяване със слой нано частици от два различни метала, избрани от групата, състояща се от сребро, платина, злато, мед, цинк, титан, магнезий, литий и техните сплави, а при едно вариантно изпълнение двете метални мрежи от електропроводим метал са свързани и с полюсите на преносима батерия за реализиране на постоянен електрически ток в процеса на работа.

   Общо 14 учени са съизобретателите на изобретението „ФИЛТЪР НА МАСКА ЗА ЛИЦЕ СРЕЩУ ПАТОГЕНИ И ВИРУСИ“: инж. Койчо Митев - автор на концепцията за изобретението;  проф. Стоян Шишков- научен ръководител - СУ „Климент Охридски“; инж. Любомир Богданов - главен асистент ТУ-София; Стоян Владимиров Говедаров- координатор; Даниел Ганчев Тодоров – асистент в СУ „Климент Охридски; Антон Хинков - гл. асистент в СУ „Климент Охридски“;  инж. Емил Янков - главен асистент в Русенския университет; инж. Любомир Парушев - консултант-химик; инж. Михаил Кръстев - логистика; проф. Велизара Пенчева - координатор, Русенски университет;  дизайнер доц. инж. Йордан Дойчинов, Русенски университет; доц. инж. Асен Асенов, консултант; доц. инж. Борис Евстатиев, доц.инж. Иван Белоев, консултант- Русенски университет.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама