Днес е : Събота, 11 Юли 2020

Държавата отпусна безвъзмездно 156 млн. лв. за едрия бизнес

Публикация 24 May, 2020 / akcent.bg

   Държавата обяви нова схема за безвъзмездно подпомагане на бизнеса, която е насочена към по-големи фирми. Минималният размер на грантовете ще бъде 30 хил. лева, а максималният - 100 хил. лева. Сумата ще е 1% от годишния оборот на компанията за 2019 г., съобщава "Капитал".

  По мярката са заделени 156 млн. лв. Сумата е осигурена от бюджета на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". От тази помощ обаче няма да могат да се възползват фирми, които са получили плащания по схемата 60/40 или друга подкрепа за запазване на персонала.

   За грантовете ще могат да подават заявления само фирми, които се класифицират като средни предприятия - имат минимум 3 млн. лв. и максимум 50 млн. лв. нетни приходи от продажби за 2019 г.

  Държавата обяви нова схема за безвъзмездно подпомагане на бизнеса - този път за по-големи фирми. Минималният размер на грантовете ще бъде 30 000 лева, а максималният размер е 100 000 лева, като конкретната сума ще бъде 1% от годишния оборот за 2019 г. Общият бюджет на тази мярка е 156 млн. лв. и е осигурен от бюджета на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". От тази помощ обаче няма да могат да се възползват фирми, които са получили плащания по схемата 60/40 или друга подкрепа за запазване на персонала.

   Също както процедурата за подпомагане на микро- и малките фирми и тази ще се проведе изцяло електронно - чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Засега не е обявена конкретна дата, на която ще бъде отворена схемата за кандидатстване, но предложения и коментари по документацията ще се приемат до 29 май, което означава, че е реалистично още в първата седмица на юни предприятията вече да могат да заявят помощта.

    От управляващия орган на програма "Иновации и конкурентоспособност" обявиха още, че по процедурата за микро- и малки фирми са постъпили общо 24 087 заявления на стойност над 197 млн. лева. Възможността за кандидатстване все още е отворена, тъй като първоначалният бюджет от 175 млн. лв. ще бъде увеличен. В момента се извършват служебни проверки на подадените заявления в Националната агенция за приходите, Националния статистически институт, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и други институции и ведомства. След получаването и обработването на информацията ще се пристъпи към поетапното изпращане на уведомления до кандидатите за отстраняване на установените нередности", казват още от ОПИК и посочват, че след приключване на оценката списъкът на одобрените за финансиране кандидати ще бъде публикуван в интернет. Това се очаква да стане най-късно в началото на юни.

                  Кой ще може да кандидатства

   За грантовете от 30 до 100 хил. лв. ще могат да подават заявления само фирми, които се класифицират като средни предприятия - имат минимум 3 млн. лв. и максимум 50 млн. лв. нетни приходи от продажби за 2019 г. Също така те трябва да са регистрирани до 31 декември 2018 г., което означава, че за по-нови дружества помощта няма да е достъпна.

   Задължително условие е кандидати да са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 1 февруари 2020 г. до месеца, предхождащ кандидатстване, спрямо средния месечен през 2019 г. Например, ако се кандидатства през юни, ще може да се вземе оборотът за февруари, март, април или май и да се сравни със средномесечния за миналата година. За удостоверяване на тези данни ще се изисква представяне на отчет за приходите и разходите за съответния месец.


   Изключително важно условие за получаване на безвъзмездната помощ е предприятията да не са в хипотезата на "затруднено положение", което означава, че не трябва да имат натрупана загуба за последните три години, която да надвишава 50% от собствения им капитал. За дружества с регистриран капитал 2 лв. това означава, че дори и 1 лев непокрита загуба ще ги дисквалифицира.

За да няма дублиране на субсидиите, от тази схема са изключени и всички компании, които могат да получат финансиране по Програмата за развитие на селските райони.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама