Днес е : Неделя, 27 Септември 2020

Топлофикация с две глоби за 25 000 лева от РИОСВ

Публикация 20 May, 2020 / akcent.bg

    РИОСВ и наложил еднократни санкции на оператора „Топлофикация Русе“ ЕАД и са издадени две наказателни постановления  – 12 011 лв. за Парогенератор № 7 и 13 619 лв. за Парогенератор № 8. Това става ясно от сайта на екоинспекцията в града.

  Санкциите са наложени на база внесен  Годишен доклад с резултати от извършени през изтеклата година  собствени непрекъснати измервания (СНИ) на организираните източници на емисии в ТЕЦ-Русе-Изток, за констатирани нарушения на нормите за допустими емисии (НДЕ), заложени в Комплексното разрешително.

  Експертите на РИОСВ-Русе съставиха четири акта за установяване на административни нарушения през месец април. Три от тях са на юридически лица за извършване на дейности без разрешителен документ, в нарушение на Закона за управление на отпадъците. Билкозаготвител от с. Сеслав е санкциониран за непредставяне на годишна справка за изкупените и реализирани билки

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама