Събота, 30 Септември 2023

Линамар /Монтюпе/ и Витте аутомотив излизат в принудителен отпуск

Линамар /Монтюпе/ и Витте аутомотив излизат в принудителен отпуск
Публикация   15:38     26 Март, 2020 /     akcent.bg   /     2252

Най-големите фирми, поддоставчици за автомобилостроенето, спират работа

 

 

 

  1. „Линамар България“, Русе („Монтюпе“) – първоначално съобщи, че спират работа от 6 до 10 април. На 25 март съобщиха, че спират работа от 30 март до 10 април.
  2. „ВИТТЕ Аутомотив“, Русе – от 16 до 20 март са в отпуск 30% от работещите; от 23 до 27 март други 30%. Спира работа цялото производство от 30 март, засега обявено за две седмици. Причини: спрени производствата на европейските автомобилопроизводители и доставчици, от друга страна - невъзможност за осигуряване безопасността на работещите (безопасен транспорт, разстояния между работните места и т.н.). Опасенията на ръководството са, че китайските поддоставчици възстановяват производството си, а поддоставчиците (конкуренти) от Мексико не са спирали работа и вероятността да бъдат изместени от тях е много голяма.
  3. Друга ключова фирма временно спира работа изцяло в двата завода за две седмици - поради въведеното извънредно положение и временното спиране на производството в заводите на клиентите им.

      4 Вече знаем, че „Язаки“ спря работа и в трите си завода.

        Заключение:

Поддоставчиците за автомобилостроенето са в тежка ситуация.

         -Невъзможност да извозват работещите, голяма част от които живеят на 70-80 км. от завода – поради коронавируса;

         -Започваща криза поради спиране на европейски фирми, произвеждащи автомобили;

         -Не е изключено при ненамеса от страна на държавата отделни производства да бъдат изнесени в други страни.

 

Корабостроене (основно кораборемонт)

  1. „Бургаска корабостроителница“ остава без работа. Има договор с Русия за ремонт на определени кораби по график. Руските специалисти, които трябва да присъстват и консултират дейностите по ремонта, не могат да дойдат в България.

Договорът за ремонт на руски кораби не е прекратен, но изпълнението му се отлага неопределено във времето.

Забавят се и срокове за доставка на материали от западните страни. Вместо за 10-12 дни доставките стават за 20-25 дни.

  1. Най-големият кораборемонтен завод „Одесос“, Варна.

В момента довършва ремонта на кораб, но не е ясно кога и как ще пристигнат други кораби за ремонт, за които има договор, тъй като от тези страни не могат да пристигнат специалисти, контролиращи ремонта.

  1. „Корабно машиностроене“, Варна – спира работа за две седмици. Не може да експедира изработена продукция за Италия.

 

В тежка ситуация са и редица фирми от другите подсектори на машиностроенето, за което браншовата камара е сигнализирала нееднократно.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha