Днес е : Петък, 27 Януари 2023

Ръст с около 8 на сто на нощувките в Русе през декември

Публикация 21 Feb, 2020 / akcent.bg

Близо 70 на сто от тях са в места за настаняване в областта

   През декември 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 52 места за настаняване с общ капацитет 2 106 легла, от които 23 хотели с 1 120 легла.

  Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2019 г., е 11 935, като от тях 9 078 са от български граждани, а 2 857 - от чужденци. Спрямо декември 2018 г. нощувките бележат увеличение със 7.4%, като при гостите от страната увеличението е с 8.4%, а при чуждестранните туристи – с 4.5%. През декември 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 69.3% от всички нощувки на български граждани и 34.2% от тези на чужденци.

  Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през дванадесетия месец на 2019 г. е 23.9% и в сравнение с декември 2018 г. намалява с 0.7 процентни пункта.

  През декември 2019 г. с най-голям дял (73.0%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави - членки на ЕС.

   В сравнение със същия месец на 2018 г. този дял се увеличава с 6.8 процентни пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния - 927, следвани от граждани на Германия - 214 и Австрия - 204 нощувки. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Украйна - 169, които са реализирали средно по 1.1 нощувки.

   Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през декември 2019 г. са 7 129 и в сравнение със същия месец на предходната година се увеличават с 2.4%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 22.5%. Средният брой нощувки през декември е 1.7, като равнището на показателя при гостите от чужбина е 1.8, а при  българските граждани е 1.6 нощувки.

  Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 18.9% и намалява нивото си от дванадесетия месец на 2018 г. (19.2%). Общата заетост на леглата е по-ниска от регистрираната средна за страната, която през декември 2019 г. е 25.2%.

   През декември 2019 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 587.7 хил. лв., като 402.8 хил. лв. (68.5%) са от български граждани, а 184.9 хил. лв. (31.5%) - от чужденци.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама