Днес е : Четвъртък, 26 Ноември 2020

Състоянието на дигите по Дунава обследва Междуведомствената комисия

Публикация 17 Jan, 2020 / akcent.bg

   Областният управител Галин Григоров и главният секретар на Областна администрация Русе Симеон Иванов се запознаха на място с експлоатационното състояние на дигите по поречието на река Дунав.

   С цел превенция на риска и минимизиране на евентуалните последствия от негативното въздействие на водите беше осъществена контролна дейност и съответно бе свикана междуведомствена комисия, която извърши оглед на критичните участъци.

   В изпълнение на заповед на областния управител ще бъдат набелязани конкретни мерки и ще бъдат дадени предписания за недопускане по-нататъшното компрометиране на хидротехническите съоръжения. Посочените действия ще бъдат осъществени при стриктно спазване на действащата нормативна уредба в областта на кризисния мениджмънт.

   Идеята е извършената проверка да послужи за изготвяне на проектно-сметна документация за кандидатстване пред междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. По този начин ще бъде извършено и пълно ревизиране функционалното състояние на дигите.

   Ще се търси начин и за оптимизиране действията на компетентните институции, включително и чрез иницииране на законодателни промени, засягащи недопускане нарушаване целостта на дигите при извършване на регламентирана сеч.

   Областният управител е в постоянен контакт с всички страни, имащи отношение по проблема и координира действията между институциите.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама