Днес е : Събота, 4 Юли 2020

Яна Илиева встъпи в длъжност районен прокурор на Районна прокуратура – Русе

Публикация 10 Jan, 2020 / akcent.bg

  За втори мандат Яна Илиева встъпи в изпълнение на длъжността административен ръководител – районен прокурор на Районна  прокуратура – Русе. Актът за встъпване беше връчен от Георги Георгиев – административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе.

    Прокурор Илиева е избрана за длъжността от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с единодушно решение от 11.12.2019 г. Тя има над 20 години юридически стаж в съдебната власт като прокурор. Започнала е работа през 1999 г. като съдебен кандидат в Окръжен съд – Русе. Година по-късно е младши прокурор в Районна прокуратура – Бяла, където през 2001 г. е назначена за прокурор. От 2005 г. работи в Районна прокуратура – Русе, където изпълнява длъжността „прокурор“, а от 2014 г. с решение на Висш съдебен съвет, е назначена за административен ръководител – районен прокурор на същата прокуратура.  

    С решение на ВСС  от 11.12.2019 г.  отново е избрана за районен прокурор на Районна прокуратура – Русе. Има ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама